DESTRESS: stress verminderen en veerkracht vergroten in organisaties

27 februari 2024

Amsterdam UMC en een groot aantal partners ontwikkelen een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert dit initiatief met 10,8 miljoen euro. Het valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, is DESTRESS hard nodig. Er zijn nu jaarlijks 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische oorzaken en meer dan een miljard euro verzuimkosten door stress.” De NVAB is blij met deze toekenning, mede dankzij bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma, die betrokken was bij de aanvraag voor dit grote project.

Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werkenden en het functioneren van organisaties. Een organisatie kan alleen veerkrachtig zijn als haar werknemers dat ook zijn. De centrale vraag is: kunnen we oplopende stress en risico’s voor stress, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau op een effectievere manier in kaart brengen en aanpakken? De onderzoekers gaan dit uitzoeken. Daarbij houden ze de privacy van werknemers en andere waarden die op de werkvloer van belang zijn, goed in het oog.

De noodzaak van een geïntegreerde aanpak van stress

Het aanpakken van stress en vergroten van veerkracht is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bespreekbaar maken van stress is namelijk niet vanzelfsprekend. Signalen van stress worden ook vaak te laat herkend en het is niet altijd duidelijk wie hiermee aan de slag moet. Bovendien komt stress niet alleen door het werk, maar vaak ook door iemands privésituatie. Juist in een vroeg stadium is er voor organisatie en individu een groot belang om stress niet te laten escaleren en veerkracht te behouden. DESTRESS mikt op een consistente wetenschappelijke basis met een aanpak die het perspectief van individu en organisatie verbindt, en bovendien zorgt dat reacties op stresssignalen duurzaam en effectief zijn. Vinkers: ”Met de lancering van DESTRESS zetten we een belangrijke stap voorwaarts om stress aan te pakken en organisatorische en individuele veerkracht te bevorderen. Medewerkers vallen nu vaak onnodig uit door stress en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen.”

Wat gaat DESTRESS doen?

DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het vergroten van de veerkracht bij zowel individuele werkenden als organisaties. Het doel is om stress vroegtijdig te herkennen door stresssignalen vanuit het individu en de omgeving slim te meten. Dit levert veel stressdata op, die de onderzoekers vervolgens met Artifical Intelligence (AI) verantwoord samenbrengen. Daarom zijn er ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek aangesloten. Met deze aanpak kunnen werkenden en werkgevers samenwerken om stress aan te pakken. DESTRESS streeft er zo naar om stress proactief aan het licht te brengen, waarna een goede dialoog tussen werkgevers en werkenden tot stand komt. Uiteindelijk moet dit zorgen dat minder mensen uitvallen door stress, en organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook hun bedrijf.

Het DESTRESS-consortium

DESTRESS is een multidisciplinair consortium van experts die samen dit onderzoek gaan doen. Het consortium vertegenwoordigt een breed scala aan partners en universiteiten, waaronder het Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit, Radboudumc, Donders Instituut, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende het project wordt ook ervaringskennis ingezet in samenwerking met MIND. Daarnaast zijn er ook partners uit de praktijk die zorgen voor optimale implementatie, waaronder HumanTotalCare, Nationale Nederlanden (NN), Movir, Paradigma groep (DPG), Healthy Chronos en UWV. Zij zorgen dat werkgever en werknemer zo goed mogelijk ondersteund worden om de DESTRESS-aanpak te hanteren.

Het project wordt tevens ondersteund door AWVN, CNV, FNV, KOM, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Ministerie VWS, Ministerie SZW, NIP, NVAB, NVVA, NVVG, NVvP, OVAL, VRelax, VNO/NCW, VZN en Zorgverzekeraars Nederland.