Nieuws

17 september

Onder de naam #Artsenslaanalarm voerden bevlogen artsen begin september een succesvolle antirooklobby richting de politiek. In oktober kunt u uw patiënten steun bieden met de landelijke campagne Stoptober én kunt u deelnemen aan de bijeenkomst artsennetwerk rookvrije generatie.

9 september

Afgelopen dinsdag 3 september debatteerden de leden van de Tweede Kamer over het Preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord is gesloten door de Rijksoverheid om de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

5 september

De zomervakantie is achter de rug. Mogelijk bent u ook de landsgrenzen over gegaan. Herman Spanjaard doet dit zeer regelmatig. Naast bedrijfsarts is hij namelijk bestuurslid van het International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC). Dit samenwerkingsverband werd in 2013 door onder meer de NVAB opgericht. Waarom?

1 september

De NVAB heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan het Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Deze leerstoel wordt nu ingevuld door prof. dr. C.T.J. (Carel) Hulshof. Per mei 2020 gaat hij met emeritaat. De NVAB wil de leerstoel graag continueren. 
 

31 juli

Minister Koolmees schreef in december 2018 een brief aan de Tweede Kamer over aanpassing van loondoorbetalingsmaatregelen. Doel is loondoorbetalingsverplichtingen voor kleine werkgevers te vereenvoudigen en de rechtszekerheid te vergroten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen. Eén aspect daarvan betreft het ontwikkelen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020.

30 juli

Artsen kunnen onnodige kosten van zorg laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Maar hoe leer je aiossen doelmatig denken en werken? Er was behoefte aan praktische handvatten voor opleiderteams om kostenbewustzijn in de opleiding voldoende plek te geven zonder dat kwaliteit wordt aangetast. Daarom startte het College Geneeskundige Specialismen (CGS) met subsidie van het ministerie van VWS eind 2015 met het Bewustzijnsproject, met onder meer de NVAB in de stuurgroep.

30 juli

Vandaag verscheen in Trouw een artikel met als kop: "Bedrijfsarts krijgt amper tijd voor onderzoek van beroepsziekten" Deze conclusie volgt uit een bijlage van het tweejaarlijkse rapport ‘Arbo in Bedrijf’ van de ­Inspectie SZW. Volgens de nieuwe Arbowet - van kracht sinds 1 juli 2018 - moet elk bedrijf minimaal een basiscontract hebben met een arbodienstverlener. Daarin moet onder meer zijn vastgelegd dat 'een bedrijfsarts tijd moeten kunnen ­besteden ‘aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten'.

25 juli

Na de verschijning van de richtlijn in 2003 zijn gegevens uit nieuw onderzoek op het gebied van preventie, interventie en arbeidsparticipatie beschikbaar. Bij de herziening is ook meer aansluiting gezocht met de praktijk, om het makkelijker te maken de richtlijn te gebruiken.

23 juli

Voor het tweede jaar op rij hebben we te maken met hoge temperaturen. Werken in deze hitte kan leiden tot verminderde prestaties en gezondheidsklachten. Ons lichaam - en dan met name ons hart - krijgt het bij een hittegolf flink te verduren. Het is voor het lichaam lastiger om warmte kwijt te raken. Het is noodzakelijk om een goede balans tussen belastbaarheid en belasting met de daarbij horende omstandigheden te behouden.

17 juli

Onze sociaal-geneeskundige collega’s Maatschappij en Gezondheid (M&G) vinden dat VWS de volledige opleiding arts M&G zou moeten financieren, in plaats van enkele profielen zoals nu het geval is. De opleiding M&G wordt vernieuwd en aangepast aan de behoefte van de zorg van de toekomst. Zorg waarbij een andere balans tussen curatie en preventie zal bestaan. En waarbij aandacht voor de wisselwerking tussen individu en omgeving centraal staat.

Pagina's

Abonneren op Nieuws