Kwaliteitskader opleiding herzien

26 juni 2023

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige (artsen maatschappij & gezondheid, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? De antwoorden op deze vragen vind je in KOERS en het bijbehorend Kwaliteitskader. In 2020 is de tekst van KOERS geactualiseerd en in 2022 is ook het Kwaliteitskader herzien. Deze laatste is per 1 juni 2023 goedgekeurd door het CGS.

Bekijk KOERS en het Kwaliteitskader

Wat is veranderd?

Inhoudelijk is het Kwaliteitskader hetzelfde, er zijn vooral verduidelijkingen doorgevoerd. Zo zijn de uitgangspunten voor actoren en kwaliteitsdomeinen beter uitgewerkt en is terminologie zoals Hoofdopleider/coördinator i.p.v. Hoofdopleider aangepast naar het nieuwe
kaderbesluit. Met de aanpassingen is het geactualiseerde kwaliteitskader een handzamere versie die in lijn is met het actuele Kaderbesluit CGS. 

 

Achtergrond

In 2015 ontwikkelden de NVAB, KAMG en NVVG een kwaliteitsvisie en cyclisch kwaliteitssysteem. KOERS staat voor Kwaliteitsvisie Opleidingen En Raamplan Sociale Geneeskunde. Zo kunnen opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten in de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleiding systematisch toetsen en borgen.

KOERS beschrijft de uitgangspunten van ‘goed opleiden’ en hoe het sociaal geneeskundige veld steeds gestructureerd zicht heeft op de kwaliteit van de opleidingen in de Sociale Geneeskunde. Het bijbehorende kwaliteitskader biedt handvatten voor zowel de opleidingsinstellingen als de opleidingsinstituten voor de uitvoering van de kwaliteitscyclus.

Lees meer over de kwaliteit van de opleiding

Hier vind je ook hulpmiddelen voor de uitvoering van de kwaliteitscyclus, zoals een handleiding voor kwaliteitszorg en formats voor de rapportage over de resultaten van de cyclus.