Beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

06 juli 2023

Begin juli verscheen de beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het initiatief voor de richtlijn komt van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), vanuit de gedachte dat werken tijdens corona, onder hoge druk en met de kans corona op te lopen, een mentaal ingrijpende gebeurtenis was voor zorgmedewerkers, waar zij zo goed mogelijk bij ondersteund moeten worden. Nu is er een landelijke standaard om stressgerelateerde gezondheidsklachten bij zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen en hun werkplezier te bevorderen.

Psychosociale ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen organiseren

In opdracht van Stichting ZWIC ontwikkelde ARQ de landelijke richtlijn samen met een grote variatie aan zorgprofessionals, waaronder bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven en NVAB-hoogleraar Frederieke Schaafsma. Je vindt er volop inzichten en adviezen in voor optimale psychosociale ondersteuning en hoe deze bij ingrijpende gebeurtenissen of omstandigheden zo goed mogelijk te organiseren. 

Ook belangrijke rol voor arboprofessionals

De beleidsrichtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders, managers en HR-professionals van zorginstellingen en geeft richting bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dat biedt handvatten om klachten en problemen bij zorgmedewerkers te voorkomen, signaleren, monitoren en verhelpen. Ook voor bedrijfsartsen die actief zijn in de zorg is het interessant, omdat er een belangrijke rol is weggelegd voor arboprofessionals bij het bieden van de psychosociale ondersteuning.

Lees meer en download de richtlijn op arq.org