Nieuws

16 juli

De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder ICT, ODB en visitatie). Dit komt voort uit de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten die per 1-1-2016 van kracht werd. In het voorjaar begon de NVAB is met het inventariseren van de bestaande ICT-groepen. In maart dit jaar ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de NVAB met het verzoek om een opgave te doen van de eigen ICT-groep(en). Ook bedrijfsartsen die geen lid zijn ontvingen deze brief.

12 juli

Nieuwe thema’s in de zorg, andere wetten en regelgeving en een veranderende rol van de arts: de KNMG zoekt deelnemers voor een focusgroep over een update van haar gedragsregels. De KNMG-gedragsregels vormen de ruggengraat voor het professionele handelen van artsen en vormen de basis voor juridisch-ethische richtlijnen, handreikingen en standaarden van de beroepsgroep.

12 juli

Het ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door artsen en andere zorgverleners aangepast. BIG-nummers hoeven niet meer in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf -naar verwachting juli 2020- te vinden zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen waaronder de KNMG, en het ministerie van VWS de afgelopen maanden voerden.

9 juli

Steeds meer werknemers geven werkstress aan als reden voor verzuim (16% in 2013, 20% in 2017) Bron: TNO, Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden. Regelmatig verschijnen er in de landelijke media nieuwe artikelen over dit onderwerp en krijgen we verzoeken om reactie. Dinsdag 9 juli a.s. zendt omroep MAX ‘het Nationale Stressdebat’ uit. Daar brengen ze onder meer ter sprake wat mensen zelf kunnen doen om stress te beperken. De omroep wilde daarvoor graag ook vragen stellen aan bedrijfsartsen en vroeg daarvoor om onze hulp.

4 juli

Afgelopen weekend moest het gebeuren: klimop gesnoeid, onkruid gewied, granietkeien gelegd en terras onkruidvrij gemaakt. Mijn tuin ligt er weer netjes bij, but it comes with a cost: mijn kantoorspieren protesteren luid. Vorig jaar deed het tuinbedrijf groot onderhoud bij ons: rooi- en grondwerk. Het was toen net zo warm en droog als nu. Wat hadden de mannen het zwaar. Ik één dag. Zij een loopbaan lang.

2 juli

In zijn column van 1 juli jl. roept KNMG-voorzitter René Héman alle artsen op op te staan tegen rookverslaving. Vandaag biedt hij, samen met de #artsenslaanalarm een filmpetitie aan aan de vaste commissie voor VWS.

Lees hieronder zijn column, of kijk op social media bij #artsenslaanalarm. Op www.artsenslaanalarm.nl vindt u 150 filmpjes van artsen met advies voor de kamerleden.

Kamerleden, help onze samenleving van z’n rookverslaving af!

2 juli

Over het algemeen zijn mensen niet op ruzie uit. Maar het kan voorkomen dat verschillen van inzicht een negatieve sfeer veroorzaken op het werk. Als bedrijfsarts kunt u een groot verschil maken voor alle betrokkenen. Bij voorkeur voordat het misgaat en een werkende zich vanwege ziekmelding door een conflict bij u meldt. Wat kunt u doen? Dat vindt u in de nieuwe richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’.

2 juli

Op maandag 1 juli verscheen in het NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over kanker en werk, mede naar aanleiding van het eerdere onderzoek onder de achterban van de NFK. Meer over dit onderwerp vindt u op de themapagina 'Werken met of na kanker'.

27 juni

Bedrijfsartsen gaan steeds beter om met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van medewerkers die met een arbodienst te maken hebben. Werknemers zijn daar in toenemende mate tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos

Ipsos enquêteerde in opdracht van branchevereniging OVAL ruim 900 werknemers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Hierbij is de dienstverlening van zowel bedrijfsarts als casemanager tegen het licht gehouden. 

24 juni

Iedere werknemer heeft het recht om een second opinion aan te vragen als hij twijfelt over het advies van zijn bedrijfsarts. Om de second opinion goed te laten verlopen, is het van belang dat de procedures duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Daarom ontwikkelde de NVAB het ´10 stappenplan Second Opinion´.

Pagina's

Abonneren op Nieuws