Maak gebruik van de compensatie voor mensen met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen

06 juli 2023

Werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt sinds 1 januari 2023 voor (oud)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE).

Op dit moment ontvangt het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) echter nog maar beperkt aanmeldingen voor deze regeling. Dus heb je cliënten met een van deze aandoeningen? Wijs hen dan op de mogelijkheid van de TSB.

Sessie: Stoffengerelateerde beroepsziekten  herkennen - CSE

De NVAB-werkgroep Stoffengerelateerde beroepsziekten organiseert samen met de NVvA-contactgroep Klinische Arbeidshygiëne op 27 september een informatiesessie over CSE: signalering, diagnose en TSB. NVAB-leden kunnen zich voor deze sessie aanmelden via MijnNVAB (eerst inloggen). 

Hoe werkt het?

Mensen met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE kunnen zich aanmelden voor de tegemoetkoming via het ISBG door enkele vragen te beantwoorden via isbg.nl > kom ik in aanmerking? bij de betreffende aandoening. Wanneer de cliënt in aanmerking komt, verschijnt na de vragen een knop met ‘aanmelden' en kan het aanmeldformulier ingevuld worden.

Zorg er als bedrijfsarts voor dat je alle informatie over de diagnose, de blootstelling aan specifieke stoffen en eventuele maatregelen goed hebt vastgelegd in het arbeidsgeneeskundige dossier. Deze zal worden opgevraagd door ISBG. 

Het ISBG adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op de tegemoetkoming. Hiervoor werkt het samen met deskundigen van het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces). Voor elke beroepsziekte die onder de regeling valt, heeft Lexces deskundigenpanels samengesteld die de claim beoordelen. In deze panels zitten in ieder geval bedrijfsartsen en medisch specialisten. Vervolgens zorgt het ISBG ervoor dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun aanvraag. Met snel resultaat: in mei 2023 zijn de eerste tegemoetkomingen al uitgekeerd aan mensen met allergisch beroepsastma.

‘Een hele opluchting’

Naast de vaak permanente gezondheidsschade hebben mensen die ziek zijn geworden door gevaarlijke stoffen ook problemen met het verhalen van de schade. Het overkwam ook Darnell Ramnath, een van de eerste aanvragers van de tegemoetkoming. De oud-procesoperator uit Zoetermeer lijdt aan allergisch beroepsastma en is een procedure gestart tegen zijn voormalig werkgever. Ramnath heeft de ziekte opgelopen door een incident met een sensibiliserende stof, waarvan al eerder was gebleken dat hij daar allergisch voor was. Als zijn vrouw een nieuwsbericht leest over de regeling TSB, seint zij hem in. ‘Fijn hoe het instituut de zaken zo netjes heeft geregeld’, blikt Ramnath terug. ‘De aanvraag bij het ISBG heeft een paar maanden geduurd, terwijl de rechtszaak voor de aansprakelijkheid al zeven jaar loopt. Het is een hele opluchting om erkenning te krijgen van een deskundige partij die een objectief, neutraal oordeel velt.’

Lees het verhaal van Darnell

Blijk van erkenning en betrokkenheid

Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan zo’n zevenhonderd door luchtwegaandoeningen veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk. De TSB vormt een blijk van erkenning en teken van betrokkenheid van de samenleving bij het leed van mensen met een beroepsziekte. Volgens het ISBG vervullen de bedrijfsartsen in ons land een belangrijke rol bij het bekendmaken van de regeling en de doorverwijzing naar het instituut.

Kijk op www.isbg.nl voor meer informatie over de werkwijze van het instituut en de regeling. Hier vind je ook meer persoonlijke verhalen van mensen met een beroepsziekte als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het verhaal van Darnell Ramnath.

Zie ook