MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

21 juni 2023

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel. Dit team geeft met dit document een (ongevraagd) advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*. Hoeveel mensen precies door hun klachten ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving, is voor Nederland niet bekend. Op basis van onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk schat het MIT dat het om een groep in de ordegrootte van 90.000 mensen. Bij het congres COVID-19 & werk, waar het advies aan de ministers van SZW en VWS werd overhandigd, hield onder meer klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens een pitch over de toekomstagenda post-COVID en werk.

De impact van long covid voor mensen met langdurige, ernstige klachten is op alle gebieden ontwrichtend. En ook voor de samenleving is de impact van long covid aanzienlijk, onder andere door afnemende productiviteit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers. 

Ernst Jurgens: “Mensen raken nu arbeidsongeschikt omdat we geen oplossingen hebben, sterker: we weten eigenlijk nog steeds niet goed waardóór sommige mensen long covid krijgen. Wat we nodig hebben is urgentie, snelheid en samenwerking om antwoorden te krijgen. Net als toen er razendsnel een vaccinatieprogramma tegen corona werd gerealiseerd. Zodat er meer wetenschappelijk onderzoek komt, gecoördineerd tussen universiteiten van Nederland, Europa en wereldwijd."

Uit het advies: "Het MIT constateert dat er gebrek is aan medische en maatschappelijke kennis over long covid. De kennis die er is, bereikt relevante organisaties, professionals en burgers gefragmenteerd. De onbekendheid met long covid zorgt niet alleen voor kennishiaten, maar ook voor onbegrip of zelfs ontkenning."

Een van de adviezen is daarom om de kennisontwikkeling van medische én maatschappelijke aspecten van long covid een stimulans te geven en deze kennis steeds snel door te vertalen naar de praktijk.

Lees meer en bekijk het volledige adviesrapport via rijksoverheid.nl

Bekijk de pitch van Ernst Jurgens (4 minuten), vimeo.nl

Bekijk alle onderdelen van het congres post-COVID en werk, werkcovid19.nl

Zie ook

* De termen long covid en Post-COVID Syndroom duiden op hetzelfde beeld. Patiëntgroepen geven aan voorkeur te hebben voor long covid, vandaar dat ook deze term nog gebruikt wordt.