Samenwerken voor oplossen tekorten eerste lijn en sociale geneeskunde

27 juni 2023

KNMG - Op 7 juni gingen, op uitnodiging van VWS, NFU en KNMG, studenten geneeskunde, artsen, bestuurders en opleiders in gesprek met minister Helder (langdurige zorg) over de toekomst van de extramurale zorg. Gesproken werd over de oorzaken en oplossingen; Zijn er bijvoorbeeld voldoende coschappen in de extramurale zorg? Zijn de randvoorwaarden voor en toegang tot extramurale vervolgopleidingen goed geregeld? En hoe versterken we de positie van extramuraal werkende geneeskundig specialisten?

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

De werkgroep vertegenwoordigt alle extramurale artsen, dus ook huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde. Namens de NVAB neemt bestuurslid Erik Sprong deel aan de werkgroep om mee te praten over mogelijke oplossingen voor de korte termijn.

Daarnaast zet de NVAB zit voor de langere termijn in om geneeskundestudenten eerder en beter kennis te laten maken met de bedrijfsgeneeskunde. Bijvoorbeeld door de coschappen op sterkte te brengen: zowel in kwantiteit als in kwalitatief opzicht.

Lees meer over de toolbox voor coschappen 

Zie ook

Jonge artsen duurzaam inzetbaar door toekomstbestendig opleidingstraject, nfu.nl