C-support: Post-COVID patiënt is na 2,5 jaar niet hersteld

29 juni 2023

C-support: Veel post-COVID* patiënten zijn het afgelopen jaar niet of slechts deels hersteld. Bij bijna de helft is het herstel onveranderd. De verschillen tussen patiënten onderling zijn groot  maar de grilligheid van de klachten is voor iedereen herkenbaar. Gemiddeld hebben patiënten 15 gezondheidsklachten die veel impact hebben op hun leven en op de maatschappij. Dit blijkt uit jaar 2 van het Long COVID onderzoek dat het Erasmus MC samen met C-support uitvoert onder post-COVID patiënten die zich bij C-support hebben aangemeld.

Het onderzoek loopt nog tot februari volgend jaar, maar de eerste resultaten worden nu gepresenteerd. Het onderzoek brengt de ontwikkeling van de gezondheidsklachten in kaart, de impact daarvan op het dagelijks leven en de zorg die mensen krijgen. 

Impact op dagelijks leven is groot

Dat post-COVID het leven van patiënten volledig verstoort, blijkt uit de mate waarin zij in staat zijn te blijven werken en hun sociale rollen te vervullen (sociale contacten, hobby’s, huishouden, sport, etc.). Had 95% voor de besmetting betaald werk, nu heeft nog maar 68% betaald werk. Van de werkenden zit 18% volledig ziek thuis en is 41% gemiddeld 15 uur per week minder gaan werken. 73% geeft aan dat hun financiële situatie is verslechterd en velen zijn hier bezorgd over.

Naar de resultaten op c-support.nu

Maatschappelijke gevolgen van long covid

Op 19 juni presenteerde Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) het advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*.  Bij het congres COVID-19 & werk, waar het advies aan minister van Gennip van SZW werd overhandigd, hield onder meer klinisch arbeidsgeneeskundige Ernst Jurgens een pitch over de toekomstagenda post-COVID en werk. Jurgens: “Mensen raken nu arbeidsongeschikt omdat we geen oplossingen hebben, sterker: we weten eigenlijk nog steeds niet goed waardoor sommige mensen long covid krijgen. Wat we nodig hebben is urgentie, snelheid en samenwerking."

Bekijk de pitch van Ernst Jurgens (4 minuten), vimeo.nl

Bekijk alle onderdelen van het congres post-COVID en werk, werkcovid19.nl

Lees meer

Zie ook de themapagina corona

* De termen long covid en Post-COVID Syndroom duiden op hetzelfde beeld. Patiëntgroepen geven aan voorkeur te hebben voor long covid, vandaar dat ook deze term nog gebruikt wordt.