Nieuws

17 maart

Op 1 januari startte het onderzoeksproject ‘mijn-reintegratie.nl’ bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw binnen het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces'. Het doel is om met een website de eigen regie van werkenden te vergroten en zo de terugkeer naar werk te bevorderen. De projectgroep gaat samen met stakeholders bij het re-integratieproces, de website ‘mijn-reintegratie.nl’ ontwikkelen.

9 maart

Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals. ZonMw sprak hierover met hoogleraar Jet Bussemaker ‘Ons onderzoek richtte zich op de dubbele belasting van vrouwelijke zorgprofessionals die, naast hun werk, ook mantelzorg verrichten. Veel van deze professionals hebben de neiging altijd door te gaan, ze willen én hun patiënten én hun naaste(n) niet in de steek laten. Uit ons onderzoek blijkt dat huis- en bedrijfsartsen de extra belasting als gevolg van mantelzorg vaak onderschatten. Hetzelfde geldt voor leidinggevenden.

4 maart

Bij het NVAB-inloopspreekuur van 14 februari jl. maakten we kennis met bedrijfsarts Jorien Bonnema. Zij vertelde er dat ze tijdens haar carriere als oncologisch chirurg in het Verenigd Koninkrijk merkte dat ze als arts op een andere manier impact wilde maken. Ze volgde na haar terugkeer in Nederland de opleiding tot de bedrijfsarts, een vak met meer ruimte om naar bredere verbanden en oorzaken van ziekte te kijken.

24 februari

Na drie jaar is de kogel eindelijk door de kerk: minister Kuipers (VWS) kondigt aan dat de tweejaarswerkonderbrekingseis, oftewel tweejaarsregel, per 1 januari 2023 vervalt.

René Héman, voorzitter Artsenfederatie KNMG: “Dit is heel goed nieuws. Het is belangrijk om langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, voor de zorg te behouden. We hebben de HABZ daarom ook gesteund om de regel te laten vervallen.”

18 februari

TBV-online besteedt de eerste maanden van 2022 extra aandacht aan genderspecifieke geneeskunde. Eerder was er al een interview met hoogleraar Toine Lagro. Dit keer bedrijfsarts Sophia Franklin die zich al jaren bezighoudt met overgangsklachten bij werkende vrouwen. Ze wil bedrijfsartsen beter informeren over dit fenomeen en meer vrouwen ondersteunen bij deze klachten. 'Er was behoefte aan aandacht voor en richtlijnen over dit onderwerp.'

17 februari

Bij de extra ledenbijeenkomst op donderdag 10 februari jl. spraken leden, bestuur en bureau met elkaar over hoe meer coschapplekken te realiseren in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Jeroen Croes en Boyd Thijssens, initiatiefnemers van 1.500 co’s per jaar, presenteerden de resultaten van de enquête ‘1.500 coschappen per jaar’ en hoe de praktijk er nu uitziet. De deelnemers aan de ELB bespraken mogelijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten en gaven adviezen voor een nieuwe invulling van het coschap. Ook ontstonden er belangrijke inzichten over belemmerende overtuigingen bij onszelf.

16 februari

De NVAB, NVVG (verzekeringsartsen) en NVvA (arbeidsdeskundigen) ontvangen samen subsidie voor projecten binnen het ZonMW-programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’. De drie verenigingen gaan dit jaar aan de slag met drie thema’s in programmalijn 1 ‘Professionalisering poortwachtersproces’:

1 februari

Deze maand, februari 2022, start een onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences met de doorontwikkeling van het BAR-instrument. Communicatie met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is in dit onderzoek essentieel. Daarom is op 1 februari de website bar-project.nl gelanceerd.

31 januari

Vanochtend sprak Carl-Johan de Zwart van het Radio 1-programma Spraakmakers met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-COVID aan de hand van de stelling: 'Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten.' Wat is de rode draad voor bedrijfsartsen nu? Ernst Jurgens zegt daarop: "Begrip, sociale ondersteuning en de zaak serieus nemen."

27 januari

Op 2 december 2021 overleed Henk Wolvetang, een icoon van de Nederlandse Bedrijfsgezondheidszorg. In dit in memoriam lees je meer over zijn loopbaan, beschreven door Carel Hulshof en Joost van de Gulden. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws