Nieuws

29 april

Onze bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma sprak voor Medisch Contact over het belang van werk in de spreekkamer: ‘Wat voor werk doet u? En met wat voor soort stoffen werkt u daar?’ Dat zou elke arts moeten vragen bij aandoeningen die hun herkomst kunnen vinden op de werkplek, zegt ze. 

28 april

Vandaag, woensdag 28 april, is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) nam het initiatief tot deze dag om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

27 april

Wat hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) nodig om goede begeleiding te bieden aan langdurig ziekgemelde werknemers? Dit onderzoekt de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC. Met de reesultaten uit dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers een tool om werkgevers te ondersteunen tijdens dit proces.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van werkgevers in het MKB te achterhalen tijdens de begeleiding van werknemers die langdurig ziekgemeld zijn. 

21 april

Meer mens, minder patiënt. Aan de groei van deze mindset in de zorg moet een generieke module arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen bijdragen. Bij patiënten met een chronische aandoening staan problemen met werk en inkomen door hun ziekte steevast in de top 3. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan ondersteuning en begeleiding als onderdeel van de zorg. Voor hen is de behandeling pas echt geslaagd als zij daarna nog steeds mee kunnen doen in de maatschappij. Zeker op het gebied van werk en inkomen.

20 april

Re-integratie naar werk na hersenletsel kan een lastig traject zijn. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt, liefst al in de eerste twee maanden na het ontstaan van het hersenletsel. Vanaf nu kun je mensen met hersenletsel en hun naasten wijzen op de nieuwe brochure ‘Hersenletsel en re-integratie naar werk’. Deze helpt hen op weg met belangrijke tips en informatie. Informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!” De brochure is opgesteld met experts uit het werkveld en sluit aan bij de vernieuwde Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie.

12 april

Donderdag 7 april kwamen NVAB-leden online en op locatie samen voor de eerste algemene ledenvergadering van 2022. Gertjan Beens zwaaide af als voorzitter en de leden stemden in met de benoeming van Boyd Thijssens als zijn opvolger. Maar er gebeurde op 7 april nog veel meer. Lees dit korte verslag voor o.a. meer over financiën, het standpunt beroepsziekten, coschapplekken en een update over onderwerpen waar de vereniging zich voor inzet, zoals de kwaliteitstafel en klinische arbeidsgeneeskundige zorg voor werkenden met kanker.

7 april

Vandaag, op 7 april 2022, start Boyd Thijssens als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Hij volgt Gertjan Beens op, die na ruim vier jaar de voorzittershamer overdraagt. 

7 april

Bij de algemene ledenvergadering van 7 april neemt Gertjan na 4,5 jaar afscheid van de vereniging als voorzitter. Hij vervulde deze rol de afgelopen jaren met veel plezier. Daarbij werkte hij met heel veel mensen met veel voldoending ssamen. Buiten de vereniging, maar ook binnen de vereniging met leden. Met één van die leden, Tessa Kouwenhoven, blikte hij terug op de afgelopen jaren en kijkt hij vooruit. De opname van dat gesprek kun je bekijken.

7 april

Er is geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. Deze is zorgvuldig geborgd via de artseneed en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Hij komt dan ook op geen enkele wijze ter discussie te staan als het advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij UWV-toetsing van de re-integratie. Dit zegt de NVAB in reactie op berichtgeving over een nieuw FNV-meldpunt voor klachten over bedrijfsartsen.

4 april

Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) is bedoeld om de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen te verbeteren. En zo de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. In februari 2022 zijn Amsterdam UMC en HAN University of Applied Sciences (HAN) gestart met de doorontwikkeling en onderbouwing van BAR. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Pagina's

Abonneren op Nieuws