Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt volledig (KNMG)

24 februari 2022

Na drie jaar is de kogel eindelijk door de kerk: minister Kuipers (VWS) kondigt aan dat de tweejaarswerkonderbrekingseis, oftewel tweejaarsregel, per 1 januari 2023 vervalt.

René Héman, voorzitter Artsenfederatie KNMG: “Dit is heel goed nieuws. Het is belangrijk om langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, voor de zorg te behouden. We hebben de HABZ daarom ook gesteund om de regel te laten vervallen.”

Op herhaald verzoek van de Tweede Kamer, liet voormalig minister De Jonge al weten dat de werkonderbrekingseis onevenredig hard uitpakt voor langdurige zieke artsen, terwijl het behoud van zorgprofessionals belangrijk is. Het is goed om te zien dat minister Kuipers de regel nu daadwerkelijk gaat afschaffen.

De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts in het BIG-register. HABZ, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte vraagt al langer aandacht voor de beperkingen van de tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek – samen met andere art. 3 beroepsorganisaties – ook gesteund omdat artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel kwamen.

Lees meer op www.knmg.nl