Nieuws

27 juni

Binnen de International Labour Organization (ILO) spraken landen met elkaar af dat er nu vijf principes voor goed werk zijn: 

24 juni

www.amsterdamumc.org - De helft van alle Nederlandse zwangere vrouwen werkt onder onveilige omstandigheden, waardoor zij risico lopen op complicaties (miskraam, vroeggeboorte, hoge bloeddruk). Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskunde van Amsterdam UMC. “Dit zijn geen individuele gevallen.

24 juni

Centrum Werk Gezondheid en C-support ontwikkelden samen korte video’s en animaties met informatie over langdurige klachten na corona en bijvoorbeeld het gesprek met de bedrijfsarts daarover. Ook zijn er video's van werknemers en zelfstandig werkenden die hun verhaal vertellen en tips geven.

23 juni

In 2021 vroegen we onder meer aandacht voor de Kwaliteitstafel Arbeid- en Verzekeringsgeneeskunde, lanceerden we gezamenlijk de eerste versie van het BAR-instrument en leverden inbreng voor de Arbovisie 2040 van SZW. Er waren ledenbijeenkomsten, we zetten in op het eenvoudiger maken van visitatie en bereikten we concrete resultaten voor betere arbocuratieve samenwerking. Corona was er natuurlijk ook nog. Lees verder voor een completer beeld op 2021!

21 juni

Deze week is de achtste jaarlijkse Week van de RI&E. Een mooi moment om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt bij het in kaart brengen en verkleinen van arbeidsrisico’s.

20 juni

De meeste mensen herstellen vlot en volledig van een COVID-19 infectie. Veel mensen ondervinden echter langdurig klachten na COVID-19. Als deze klachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we van het Post-COVID Syndroom (PCS). Voor het snelste herstel is het belangrijk te voorkomen dat mensen te snel te veel doen. Door mensen te begeleiden vanaf een basisniveau aan inspanning.

15 juni
Amsterdam UMC startte in samenwerking met de NVAB op 1 juni met nieuw onderzoek (gesubsidieerd door Instituut Gak) gericht op preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten. In dit tweejarige project willen we samen met verschillende betrokkenen (werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen, arbozorgprofessionals) onderzoeken hoe we
  1. de implementatie van de huidige NVAB richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ kunnen bevorderen en
  2. een handreiking ontwikkelen voor werknemers en werkgevers met informatie en tools ter preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten.
14 juni

Uit eerder onderzoek bleek dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in het WVP-proces van meerwaarde is voor werknemer en werkgever doordat het onder meer bijdraagt aan het verkorten van de verzuimduur. Toch gebeurt het in de praktijk nog beperkt. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wilde nagaan of deze meerwaarde daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Daarom vroegen zij bedrijfsartsen naar hun mening over het eerder betrekken van een arbeidsdeskundige en onder welke omstandigheden dit meerwaarde heeft.

7 juni

Op vrijdag 3 juni is dr. Sylvia van der Burg officieel aangetreden als nieuwe hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringskunde (TBV). Zij volgt Wim Otto op die deze functie de afgelopen zes jaar vervulde. De wissel vond plaats tijdens de jaarlijkse retraite van redactie, vaste medewerkers, TBV-adviesraad en het dagelijks bestuur van de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV).

1 juni

Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei jl. waren de BG-dagen met als thema ‘De bedrijfsarts heeft goud in handen’: op locatie én online. Op locatie was goed te merken dat mensen blij waren weer zoveel collega’s in het echt te ontmoeten. Papendal bruiste van alle in te halen gesprekken! 

Pagina's

Abonneren op Nieuws