Nieuws

25 januari

Bedrijfsartsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van werkenden tegen overmatig alcoholgebruik. Door alcoholproblematiek vroeg te signaleren en zo grotere gevolgen te voorkomen. Of, wanneer er al sprake is van een verslaving, door ondersteuning te bieden. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek sprak met NVAB-voorzitter Gertjan Beens over zijn ervaring en visie op alcohol en werk.

19 januari

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. Deze campagne, die in september vorig startte, heeft als vertrekpunt: om tot de beste zorg te komen, hebben patiënt en zorgverlener elkaar nodig. Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg. Ook willen we laten zien hoe belangrijk goede bedrijfsgeneeskundige zorg is. Er zijn ruim 9 miljoen werkenden in Nederland. Velen van hen krijgen te maken met de een of andere vorm van zorg, waarbij de bedrijfsarts kan helpen.

19 januari

De handleiding visitatie van de NVAB is helemaal herzien en opnieuw gestructureerd. Daarmee is hij veel compacter en overzichtelijker geworden. We hopen daarmee dat de handleiding bedrijfsartsen voorafgaand en tijdens het visitatietraject meer duidelijkheid en houvast biedt. Je vindt er een helder overzicht van de stappen van het visitatietraject en kunt snel doorklikken naar de informatie die voor jou belangrijk is. Bedrijfsartsen Luuk Haze en Monique Caubo delen in de handleiding ook enkele citaten hoe zij de visitatie beleefden en geven enkele tips.

13 januari

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten. In drie 'BAR Talks' gaan een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts met elkaar in gesprek.

7 januari

Per 05-01-2022 heeft het NCvB een nieuwe CAS-code ingevoerd voor long-COVID: CAS-code R606. Deze CAS-code bestaat naast R605 voor COVID-19.

24 december

Bij de meeste mensen nemen na 4 tot 12 weken de symptomen af. Er blijven echter ook mensen langer klachten houden. Een projectgroep buigt zich over de groeiende wetenschappelijke kennis. Bedrijfsarts Ernst Jurgens is voorzitter van de projectgroep en deelt hoe dat gaat en wat hij in zijn praktijk ziet: “We krijgen veel vragen van collega’s die duiden op handelingsverlegenheid. Dat begrijpen we ook. COVID-19 is nog zo nieuw dat je niet kunt terugvallen op behandelstandaarden, zoals bij andere aandoeningen. Wat helpt is om als bedrijfsarts te vertrouwen op wat je wel weet. Bijvoorbeeld door je normale kennis en kunde toe te passen op klachtinventarisatieniveau.” 

21 december

Bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) rookt nog steeds 1 op de 3 mensen. Bovendien werken ze vaker dan gemiddeld in beroepen waar blootstelling aan stof of gevaarlijke stoffen een serieus probleem is. Deze stapeling van risico’s, de dubbele belasting, speelt een rol in de aanhoudende sociaal economische gezondheidsverschillen. De e-learning 'Lage sociaaleconomische positie: dubbel belast?!' moet helpen om deze dubbele belasting bij zorgverleners onder de aandacht te brengen en leert je wat je als zorgverlener kunt doen om het probleem aan te pakken.

16 december

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Vaccinatie is nog steeds de belangrijkste strategie om het virus het hoofd te bieden. Toch blijven er mensen met twijfels, zorgen, angsten of vragen over de COVID-19-vaccinatie. De overheid hoopt dat zorgprofessionals, zoals bedrijfsartsen, blijven praten met mensen die twijfelen. In de hoop met feiten over vaccinatie angsten weg te nemen en zo de vaccinatiegraad te verhogen.

16 december

In juni publiceerde de NVAB de dynamische leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19'. Met beperkte onderbouwing omdat COVID-19 zeker toen nog een jonge aandoening was, gaf de leidraad richting aan hoe te adviseren bij aanhoudende klachten na het doormaken van de infectie. Inmiddels is COVID-19 wat langer onder ons en groeit de kennis. Deze bevestigt vooralsnog wat we al zagen: mensen hebben vaak last van ‘the big three’: vermoeidheid, kortademigheid en pijnklachten. Meestal nemen de symptomen af tussen de 4 en 12 weken.

16 december

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gepresenteerd. Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het te gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies? Wie gaat het gebruiken? Wat kun je er als bedrijfsarts mee? En wat is de status van dit nieuwe instrument?

Pagina's

Abonneren op Nieuws