Nieuws

11 augustus

Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Het nieuwe stappenplan geeft duidelijke criteria voor het vaststellen van beroepsziekten en is erop gericht om preventieve activiteiten op gang brengen. Het voorkómen van beroepsziekten is het uiteindelijke doel.

30 juli

Rugklachten zijn de tweede belangrijkste reden – na griep of verkoudheid – om te verzuimen en zijn verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland.

13 februari

Vandaag tekenden de voorzitters van de artsenorganisaties LHV, NHG, NVAB en KNMG een verklaring over Werk en Gezondheid. Afgesproken is dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt - in goede samenwerking - zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. De KNMG ondersteunt deze afspraak.

12 februari

De SER stelde begin dit jaar een interne notitie op over de uitgangspunten en elementen voor de toekomst van de  arbeidsgerelateerde zorg. Deze notitie lekte afgelopen weekend uit en leidde tot publicaties in het Financieel Dagblad en de NRC. Volgens de NVAB roepen de uitgangspunten van de SER nog veel vragen op en bieden ze geen oplossing voor de problemen in het huidige systeem.

16 oktober

Arbeidsgerelateerde gezondheidszorg moet op hoog niveau blijven ten dienste van de gezondheid van werkenden en van de concurrentiekracht van het land. Daarvoor zijn gespecialiseerde artsen nodig die de linking pin kunnen zijn tussen de hoogwaardige curatieve zorg die ons land kent en het bedrijfsleven.

1 november

Jurriaan Penders volgt Pieter Rodenburg op als voorzitter van de NVAB. Penders leverde de afgelopen drie jaar als bestuurslid reeds een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van de NVAB. De Algemene Ledenvergadering heeft hem vandaag als voorzitter benoemd.

Pagina's

Abonneren op Nieuws