Nieuws

13 juni
Deze editie van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen verwelkomden we een recordaantal deelnemers met een mix van wetenschappelijke inzichten, inspiratie en praktische adviezen. Van de uitdagingen horende bij een groeiend aantal werkenden in combinatie met een krimpend aantal bedrijfsartsen tot het omarmen van planetaire gezondheid, het congres bood een breed scala aan onderwerpen voor de moderne bedrijfsarts. Was je er niet bij of wil je nog even terugkijken? Hieronder krijg je een impressie van de dagen in vogelvlucht.
 
11 juni

In de dagelijkse praktijk als bedrijfsarts is de kans groot dat je te maken krijgt met conflicten in de werksituatie. De NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ benadrukt de rol van de bedrijfsarts in het vroegtijdig signaleren en het op juiste wijze begeleiden van de betrokkenen. Dit vraagt iets anders dan medische of juridische kennis. Adequaat optreden in zulke gevoelige situaties is essentieel. Voor het welzijn van de betrokkenen en met het oog op jou als bedrijfsarts zelf.

30 mei

Vandaag ontving Marjolein Bastiaanssen de Ramazziniprijs 2024 voor haar inzet voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Sinds 2014 reikt de NVAB de Ramazziniprijs uit, vertelde NVAB-bestuurslid Iris Homeijer: "In 2014 gebeurde dat nog onder toeziend oog van slechts een handjevol artsen in opleiding op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen. Nu zijn er veel nieuwe en aankomende bedrijfsartsen, die zowel online als in de zaal dit heugelijke feit meemaken. Alleen al de enorme aanwas van nieuwe collega’s is een opsteker voor de collega die genomineerd is voor de Ramazziniprijs."

30 mei

De komende periode groeien de beroepsbevolking en het aantal beschikbare bedrijfsartsen steeds verder uit elkaar. Zelfs succesvolle wervings- en opleidingsinspanningen in de voorbije jaren hebben dit niet kunnen voorkomen. Daarom sluit de beroepsgroep nu op deze realiteit aan met een nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde. Hierin maken bedrijfsartsen scherpe keuzes vanuit een heldere ambitie: van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden, of die nu ziek of (nog) gezond zijn.

23 mei

Sinds 1 januari 2023 kunnen slachtoffers van ernstige beroepsziekten door blootstelling op het werk gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling geldt nu voor longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Het doel van de TSB is om slachtoffers een kortere en snellere route te bieden naar erkenning van hun beroepsziekte.

22 mei

Na zes jaar legt Iris Homeijer, NVAB-secretaris én portefeuillehouder Herregistratie, haar bestuurswerk neer. Het bestuur besloot om twee vacatures binnen het NVAB-bestuur open te stellen. Daarom zijn we op zoek naar:

  1. een nieuwe secretaris én
  2. een portefeuillehouder herregistratie

Ben jij bedrijfsarts of aios bedrijfsgeneeskunde en zie jij stevige bestuurservaring ook graag terug op jouw C.V.? Lees dan wat je als bestuurslid doet en waarom dat zo belangrijk is!

22 mei

Wat loopt er allemaal aan initiatieven voor de arbeidsgerelateerde zorg? Minister Karien van Gennip informeerde de Tweede Kamer hierover in een kamerbrief in maart. Bij veel initiatieven is de NVAB nauw betrokken. In de kamerbrief vertelt de minister onder meer over de opvolging van de adviezen van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde: “De rol van de bedrijfsarts is belangrijk in een goed functionerend stelsel van arbeidsgerelateerde zorg. De adviezen van de Kwaliteitstafel gaven handvatten hoe het oplopende tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken.

21 mei

KNMG - Een recente enquête van de KNMG en NOS toont aan dat medische desinformatie een veelvoorkomend fenomeen is in de spreekkamers van Nederlandse artsen. Maar liefst 85% van de bijna 700 ondervraagde artsen heeft hier wel eens mee te maken, 54% daarvan geeft aan wekelijks geconfronteerd te worden met patiënten die misleidende medische informatie aandragen. 14% van deze artsen ervaart deze problemen zelfs dagelijks. De meest voorkomende onderwerpen van desinformatie zijn volgens deze artsen vaccinaties, medicatie, voedingssupplementen, allergieën en anticonceptie.  

25 april

In oktober 2023 kondigden we aan dat de accreditatieregeling voor de overige deskundigheidsbevordering voor de sociale geneeskunde per 1 januari 2025 wijzigt. Hieronder lees je meer over de inhoud en achtergrond van de nieuwe beleidsregels.

18 april

Op vrijdag 12 april jl. verzorgden Hans Dam, bedrijfsarts, en Petra van Raalte, POH-GGZ, een webinar over de samenwerking tussen POH’s-GGZ en bedrijfsartsen. Met zo’n 200 deelnemers was de belangstelling groot. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws