Inventarisatie richtlijngebruik door bedrijfsartsen

24 maart 2022

Het gebruiken van richtlijnen door professionals is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn gerichte implementatiestrategieën nodig. Dat geldt ook voor het gebruik van de NVAB-richtlijnen door bedrijfsartsen. Die richtlijnen vertegenwoordigen de professionele standaard van de beroepsgroep. Alweer ruim twintig jaar geleden publiceerde de NVAB de eerste evidence based richtlijn voor bedrijfsartsen. Inmiddels zijn het er 29, zowel mono- als multidisciplinair. Om meer inzicht te krijgen hoe het gebruik van richtlijnen te verbeteren, gingen we in gesprek met bedrijfsartsen en andere betrokkenen. De resultaten van deze gesprekken vind je in het onderzoeksverslag 'Inventarisatie richtlijngebruik bedrijfsartsen'.

Negen thema’s spelen een rol

In gesprekken met bedrijfsartsen, AIOS, medewerkers van arbodiensten die betrokken zijn bij het kwaliteitsbeleid, instituutsopleiders en POB-ers gingen we na welke factoren een rol spelen bij het gebruik van NVAB-richtlijnen. De resultaten van de gesprekken laten zich samenvatten in 9 thema’s:

  1. de waarde van richtlijnen,
  2. reden en moment van raadplegen,
  3. zoeken in richtlijnen,
  4. afwijken,
  5. benodigde kennis en vaardigheden,
  6. aanbevelingen over prognose en re-integratie,
  7. nascholing,
  8. hulpmiddelen en
  9. het beleid van arbodiensten.

Resultaten van polls onder deelnemers van webinars over de richtlijn Conflicten in de werksituatie bevestigen de bevindingen uit de gesprekken.

Implementatiestrategie aanscherpen

Het rapport ‘Inventarisatie richtlijngebruik bedrijfsartsen’ beschrijft de inventarisatie van eisen waaraan richtlijnen moeten voldoen om ze beter bruikbaar te maken, wensen ten aanzien van scholing en hulpmiddelen en andere factoren die een rol spelen bij het daadwerkelijk gaan gebruiken van richtlijnen. Wij gaan de resultaten gebruiken voor het aanscherpen van de implementatiestrategie voor richtlijnen. De plannen daarvoor delen we graag met jullie rond de zomer van dit jaar.

Bekijk het onderzoeksverslag Inventarisatie richtlijngebruik bedrijfsartsen