Project mijn-reintegratie.nl - Deelnemers voor groepsinterviews gezocht

17 maart 2022

Op 1 januari startte het onderzoeksproject ‘mijn-reintegratie.nl’ bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw binnen het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces'. Het doel is om met een website de eigen regie van werkenden te vergroten en zo de terugkeer naar werk te bevorderen. De projectgroep gaat samen met stakeholders bij het re-integratieproces, de website ‘mijn-reintegratie.nl’ ontwikkelen. Daarop vinden werkenden alle benodigde informatie en tools die nodig zijn om eigen regie te voeren en mee te beslissen over de terugkeer naar werk.

Graag willen de onderzoekers met groepsinterviews met arbozorgprofessionals, waaronder bedrijfs- / verzekeringsartsen, casemanagers en arbeidsdeskundigen, een beter beeld krijgen van: ervaringen met het begeleiden van terugkeer naar werk; wat kan helpen bij het vergroten van eigen regie en hoe kunnen arbozorgprofessionals hierbij een rol spelen; welke informatie en tools hebben werkenden nodig om de eigen regie te vergroten. 

Voor deze groepsinterviews zoeken we bedrijfsartsen die hun ervaringen willen delen en mee willen denken over hoe de eigen regie van werkenden te vergroten. Het groepsinterview is bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, duurt ongeveer 1,5 uur en wordt opgenomen op een geluidsband. De verkregen informatie tijdens deze groepsinterviews gebruikt de projectgroep voor de ontwikkeling van de website.

Wil je jouw kennis en ervaring delen in een groepsinterview? Vermeld dan via dit formulier je beschikbaarheid op de voorgestelde dagen en tijden. Voor meer informatie over het project of het groepsinterview kun je via e-mail contact opnemen met Astrid Bosma.

Zie ook