Nieuws

16 november

KNMG - Na aandringen van de Tweede Kamer, laat minister De Jonge in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het 'Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen'. De vaste commissie VWS in de Tweede Kamer heeft bij de minister aangedrongen op een snelle uitvoering. Dit is goed nieuws voor langdurig zieke artsen die willen herregistreren in het BIG-register.

16 november

Begin november berichtten wij over de resultaten van een gezamenlijke enquête onder NVAB-leden over de samenwerking met de Inspectie SZW. Naar aanleiding daarvan publiceert dagblad Trouw vandaag een artikel. Gertjan Beens stond de journaliste daarover te woord. Hij geeft onder andere aan dat er meer oorzaken zijn dan onbekendheid waardoor er weinig meldingen binnenkomen bij de Inspectie: “In veel contracten tussen arbodiensten en bedrijven is geen aandacht voor preventie.

15 november

Donderdag 11 november jl. was het 50-jarig jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Op deze dag riep de NVvA de NVAB en de NVVG, uit als winnaars van Arbeidsdeskunde Award 2021. Het thema was interdisciplinaire samenwerking. Het afgelopen jaar zetten Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB en Rob Kok, voorzitter van de NVVG zich in bijzondere mate in, vooral voor het project om samen met de arbeidsdeskundigen richtlijnen te ontwikkelen. Dat project is inmiddels door ZonMW gehonoreerd.

15 november

Van 15 november tot en met 19 november 2021 coördineert OVAL de jaarlijkse Week van de Werkstress. Dit jaar opnieuw grotendeels digitaal rond het thema ‘Mentaal sterk!’. De NVAB draagt als kennispartner aan deze themaweek bij om werkstress tegen te gaan.

15 november

Marlo van den Kieboom: "Een werknemer met een langdurige of chronische ziekte komt bij een medisch specialist, de bedrijfsarts én hij heeft gesprekken met zijn werkgever. Het is dan belangrijk dat die werknemer tools heeft om zijn eigen regie te kunnen pakken en samen te kunnen beslissen. Er zijn namelijk besluiten in behandelingen die best veel effect kunnen hebben op iemands werk, toekomst en participatie."

11 november

De campagne De andere dokter, gelanceerd in 2020, krijgt een vervolg. Gepassioneerde aios en gevestigde namen kruipen achter de microfoon om onder meer via podcasts hun passie over het vak te delen. Het doel? Jonge geneeskundestudenten laten zien dat arbeid & gezondheid ook een interessante richting kan zijn, met veel carrièremogelijkheden.

10 november

Vrijdag 5 november aanvaardde prof.dr. Frederieke Schaafsma het bijzonder hoogleraarschap met haar oratie ‘Gezond werken is een hoofdzaak’. Zij hield een warm pleidooi voor meer aandacht voor preventie in de bedrijfsgeneeskunde. Met een hoofdrol voor de toenemende belasting van het werk op ons mentale en cognitieve vermogen en de effecten op de belastbaarheid van de werkende.

9 november

Vandaag presenteerde de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met andere 'Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid' een position paper aan de Tweede Kamer met de boodschap “Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte”. De NVAB steunt deze boodschap samen met ruim dertig organisaties.

5 november

Donderdag 4 november was de NajaarsALV van 2021. Voor wie er niet bij kon zijn of graag nog wat onderdelen nakijkt, hieronder de ALV in vogelvlucht, met video's.

5 november

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 november kende de NVAB het het erelidmaatschap toe aan Rocco Kloots. De NVAB kan al vele jaren op Rocco rekenen voor een betrouwbare en voor de vereniging zeer waardevolle inbreng.

Pagina's

Abonneren op Nieuws