Oproep praktijktest multidisciplinaire richtlijn Kanker en Werk

14 december 2023

Werkt de herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Kanker en Werk in de praktijk? Om dat te testen zoeken we bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die in februari en maart 2024 het concept in de praktijk willen testen.

Geaccrediteerde training

Je start de test met een geaccrediteerde training op maandag 5 februari 2024 van 17.00 tot 19.15 uur. Bij deze training maak je kennis met de nieuwe aanbevelingen. Vervolgens werk je met de richtijn in de praktijk en deel je jouw bevindingen met de ontwikkelaars.

Zo krijg je vast een inkijkje in de vernieuwingen en de nieuwste evidence. En je helpt mee om de aanbevelingen nog praktischer toepasbaar te maken.

Benodigde tijd

Het meedoen aan de praktijktest gebeurt voor het grootste deel bij de consulten en het vastlleggen van je bevindingen. Denk aan ongeveer 10 minuten per consult. Daarbij komt het doornemen richtlijn in ongeveer 2 uur  en de 2 uur training (geaccrediteerd).

Aanmelden

Heb je interesse? Je kunt je tot 2 februari 2024 inschrijven met het online inschrijfformulier. Na inschrijving ontvang je het programma van de training, inclusief de conceptrichtlijn en de link voor online deelname

Wil je eerst meer informatie? Lees dan verder onderaan dit bericht of stuur een e-mail naar j.luites@nvab-online.nl.

 

De herziene richtlijn in vogelvlucht

De herziening van de richtlijn ‘Kanker en Werk’ vond plaats binnen het ZonMW programma ‘Verbetering Kwaliteit Poortwachtersproces’. Er is ingezet op verbetering van de communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen ten gunste van de begeleiding terug naar werk van werknemers die na de diagnose kanker uitvielen. Daarnaast zijn aanbevelingen op basis van de nieuwste wetenschappelijke en expert kennis rondom distress, langetermijneffecten en late gevolgen én prognostische factoren op de lange termijn toegevoegd en is de structuur van de multifactoriële probleemoriëntatie en diagnostiek aangepast aan het ICF model.

De multidisciplinaire richtlijn voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen geeft aanbevelingen voor professioneel handelen bij werknemers na de diagnose kanker met aanbevelingen en bevat een module voor de onderlinge samenwerking tussen de drie beroepsgroepen.

De richtlijn moet leiden tot betere begeleiding van de (poten­tieel) werken­de met kanker, waarbij de gezondheid en kwaliteit van leven centraal staat. De richtlijn geeft aanbevelingen over probleemanalyse, diagnostiek, over inter­venties om de kwaliteit van het leven van de werkende met kanker te verhogen, onnodig verzuim en instroom in uitkeringen/­arbeids­ongeschiktheidsregelingen te beperken, over prognose en terugval­preventie, en over samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals.

Praktijktest en Training

Voor publicatie van een richtlijn wordt de praktische uitvoerbaarheid van het nieuwe concept getoetst in een praktijktest. Je past de aanbevelingen van de nieuwe versie toe in de praktijk en noteert je bevindingen. Met hulp van de praktijkervaringen worden zo nodig aanpassingen uitgevoerd. Daarnaast levert de praktijktest ook belangrijke aanwijzingen voor de implementatie van de richtlijn op.

Wat heb jij eraan?

Wanneer je meedoet aan de praktijktest, kun je direct gebruik maken van de nieuwe evidence in de richtlijn, je krijgt uitleg over de nieuwe aanbevelingen en helpt mee aan de ontwikkeling door feedback te geven. Én je komt beslagen ten ijs dankzij de geaccrediteerde training over de richtlijn en het gebruik in de praktijk.

Nu inschrijven voor de praktijktest

 

Meer informatie over werk en kanker

Op de NVAB-themapagina Werken met of na kanker vind je meer informatie over dit onderwerp, inclusief de huidige versie van de richtlijn Kanker en Werk. De nieuwe richtlijn is nog niet openbaar beschikbaar.