Drie vragen aan… Esther Deinum en Evelien Storchi

13 december 2023

Onlangs woonde bedrijfsarts en praktijkopleider Esther Deinum haar eerste bijeenkomst bij van de auditcommissie van de KNMG. NVAB-lid Esther neemt het stokje over van Evelien Storchi, arts Maatschappij + Gezondheid.

Waarom neem je of nam je zitting in de Auditcommissie?

Evelien Storchi, arts Maatschappij + GezondheidEvelien: “De Auditcommissie werd opgericht en vanuit Cluster 3 vond de KAMG dat zij een bijdrage moest leveren. Kort daarvoor was mijn laatste termijn als penningmeester van de AJN geëindigd. Daarmee stopte ook het bestuurslidmaatschap van KAMG. Als voormalig penningmeester had ik ruime ervaring met financiën van verenigingen. Vóór de toetreding van KAMG tot de KNMG had ik me als penningmeester al enigszins verdiept in de financiën van de KNMG. En ik wilde nog heel graag iets bijdragen aan  onze artsenfederatie. Financiën zijn geen doel maar een middel. En een voorwaarde om beleid uit te kunnen voeren dat weer kan leiden tot versterking van inhoud en uitvoering.”

 

Esther Deinum, bedrijfsarts en lid KNMG auditcommissieEsther: “Ik wil graag een bijdrage leveren aan het vak. Dit was lange tijd voor mij geen optie door de drukte van een jong gezin en werk. Bovendien woon ik in het zuiden van Nederland, een bijdrage leveren kost dan nogal wat reistijd. Vervolgens zie je dat het steeds dezelfde mensen zijn die zich inzetten voor de vereniging. Logisch, maar dat vraagt veel van een relatief kleine groep. En het lijkt me ook niet goed dat je vooral met mensen aan het einde van hun loopbaan werkt aan die van de volgende generaties. Ik realiseerde me: alleen vanaf de zijlijn toekijken wat anders moet, lost niets op. En deze commissie bood een mooie gelegenheid om wel mee te doen. Ik wist wel dat er veel dingen worden gedaan, maar dat was meer op afstand. Hoe omvangrijk het verenigingswerk is, zie ik nu pas echt.”

 

Wat doet de Auditcommissie?

Esther: “We letten er vooral op dat er geen gekke dingen gebeuren op het gebied van geldbesteding. We bespreken de begroting van de KNMG met gezond verstand. Het vergt nogal wat leeswerk: waar is het geld in de afgelopen periode aan besteed en hoe steekt de begroting voor het volgende jaar in elkaar? Daarover voer je dan een discussie. En we kijken ook naar de keuzes die Medisch Contact maakt voor het tijdschrift en bespreken waar mogelijke risico’s zitten voor de komende jaren, zoals de leeftijdsopbouw van de leden. Want wat gebeurt er met de financiële positie van de KNMG als de oudere leden allemaal opzeggen?” Esther benadrukt daarbij: “De KNMG neemt onze commissie serieus, het is geen wassen neus.”

 

Wat heb je in jouw termijn bereikt?

Evelien: “Auditcommissie ben je niet alleen; de meerwaarde zit in de som der delen. Direct na de oprichting bestond de Auditcommissie uit vier leden: een kwartiermaker en van alle drie de clusters van de KNMG een afgevaardigde. In de beginperiode hebben we ons intensief bezig gehouden met het Reglement van de Auditcommissie: is de beschrijving correct en dekkend voor alle taken en verantwoordelijkheden? En hoe gaan wij als commissie uitvoering geven aan onze taken? We hebben ons gezamenlijk meer verdiept in de bedrijfsvoering van de KNMG en in werkprocessen. Na de beginperiode hebben we meer aandacht besteed aan o.a. de BTW-afdracht, risicomanagement, continuïteitsreserve. De Auditcommissie is werkzaam in nauw contact met de directie van de KNMG die noodzakelijke informatie levert. De commissie stelt kritische vragen. Ik kijk met veel plezier en voldoening terug naar de samenwerking met de directie. Vol vertrouwen in de toekomst van de KNMG.”

 

Wat is jouw doel voor jouw termijn?

Esther: “Ik wil met de andere leden alert meekijken bij de bestedingen van de KNMG en de verschillende onderdelen. Persoonlijk vind ik het leuk dat ik dan meteen een beeld krijg van wat er allemaal gebeurt. Het is voor mij een goede manier om in actie te komen voor het vak. En omdat we maar twee keer per jaar bij elkaar komen, is het goed te combineren met werk en reisafstand. Ten slotte zie ik door deze rol dat de KNMG in de praktijk echt voor alle artsen is, dat vind ik mooi om te merken. ”

 

Dit doet de Auditcommissie formeel

  1. Houdt toezicht op het Federatiebestuur en de algemeen directeur op het gebied van financieel beheer.
  2. Brengt advies uit aan de Algemene Vergadering ten behoeve van de benoeming van de externe accountant door de Algemene Vergadering;
  3. Bereidt de vergadering voor van de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening en de begroting van de KNMG aan de orde zijn;
  4. de Auditcommissie vervult tevens de taak van remuneratiecommissie.