Kennis ontwikkelen en delen: de NVAB slaat handen ineen met NVVG en KCVG

28 november 2023

Het KCVG, de NVAB en de NVVG zijn na verkennende gesprekken gekomen tot een concrete samenwerking in netwerkconstructie, met als doel om in de nabije toekomst met elkaar op het domein van Arbeid & Gezondheid gecoördineerd kennis te ontwikkelen en te delen. Hiervoor is tijdelijk een stuurgroep geformeerd, die komend jaar met input uit de achterban dit gemeenschappelijk doel gaat uitwerken. 

Voor deze periode is gekozen voor de werktitel Kennisnetwerk voor Gezondheid, Arbeid en Participatie (kennisnetwerk GAP). 
 
De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:         

  • Onafhankelijk voorzitter: Diederike Holtkamp
  • KCVG: Sylvia Vermeulen en Sandra Brouwer
  • NVAB: Madelijn de Kleine en Gijsbert van Lomwel
  • NVVG: Kevin De Decker en Monique Broekhuizen

De NVAB is blij met deze samenwerking waarmee we verkennen hoe uitvoering te geven aan de kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Dit draagt bij aan verdere onderbouwing, het vinden en gebruiken van de raakvlakken tussen onze specialismen. Zodat we ons werk versterken, waar werkenden en werkgevers baat bij hebben. 

Zie ook