Handreiking de overgang en werk

06 november 2023

Op donderdag 2 november  is aan minister Karien van Gennip de handreiking De overgang en werk overhandigd. Met deze handreiking wil de Stichting van de Arbeid het taboe doorbreken om dit onderwerp op de werkvloer te bespreken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen voor een inclusieve en gezonde werkomgeving.

Download de handreiking De overgang en werk, arboportaal.nl

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken.

Lees meer op de themapagina Overgang en werk