Voortgang herziening LOP en Toetsboek

25 januari 2024

Het huidige Landelijk Opleidingsplan (verder: LOP) besteedt geen of te weinig aandacht aan enkele onderwerpen die voor de bedrijfsarts in de toekomst aan bod zouden moeten komen in de opleiding. Denk aan werken met taakdelegatie, samenwerking met de andere kerndeskundigen én de curatieve sector en meer aandacht voor leefstijl en preventie. Daarom startte de NVAB in september 2023 met een actualisatie van het LOP en het Toetsboek. Het is geen volledige herziening. In dit project ligt de focus op het actualiseren en herschrijven van het opleidingsplan. Zo blijft het competentieprofiel bijvoorbeeld ongewijzigd. Een speciale projectgroep met vertegenwoordiging van praktijkopleiders, aiossen en opleidingsinstituten werkt onder aansturing van de NVAB-Commissie Opleiding en Onderwijs aan de herziening. Het herziene LOP komt naar verwachting in 2025 beschikbbaar.

Startconferentie Toetsboek

Het Toetsboek wordt wel aangepast en krijgt een eenvoudiger en praktischer opzet, om het makkelijker te maken ermee te werken in de opleidingspraktijk. Hiervoor kun je op 25 maart as. meedoen aan een Startconferentie Toetsboek. Alle belanghebbenden en gebruikers van het toetsboek, te weten aiossen, instituuts- en praktijkopleiders die veel met het LOP en toetsboek werken, hebben een uitnodiging ontvangen. 

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel graag deelnemen? Schrijf je dan in met het aanmeldingsformulier.

Lees meer en download het huidige opleidingsplan