SER Arboplatform bestaat 5 jaar – tijd voor zelfreflectie

03 januari 2024

NVAB-directeur Gijsbert van LomwelIn december 2023 vierde de SER het vijfjarige bestaan van het SER Arboplatform. Bij de jubileumbijeenkomst was de NVAB gevraagd te spreken, naast Stan Kaatee, directeur-generaal Werk van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Steven van Eijck, de voorzitter van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden. Directeur Gijsbert van Lomwel sprak de aanwezigen namens de NVAB toe: “Goed dat het platform nu vijf jaar bestaat. Tegelijkertijd is er in die tijd weinig verbeterd aan de arbeidsomstandigheden van werkenden in Nederland.”

 

Tijd voor zelfreflectie

Van Lomwel pleit daarom voor zelfreflectie: “Als kerndeskundigen hebben we hier een eerste aanzet voor gedaan. We zien meerdere mogelijke verbeteringen om de RI&E beter te laten werken.” Hij noemt daarbij:

  • Meer aandacht voor adviesvaardigheden van arboprofessionals
  • Intensivering van de samenwerking met andere bij de werkgever betrokken arboprofessionals
  • Benadering van de RIE als hulpmiddel en onderdeel van goede bedrijfsvoering, in plaats van een vinkje in het kader van de Arbowet.

 

Toegankelijkheid en zichtbaarheid bedrijfsarts vergroten

Als bedrijfsarts kun je daar zelf mee beginnen. Bezoek bijvoorbeeld het SER Arboplatform voor arbodeskundigen, werkgevers en werknemers. Daar vind je informatie en praktische handreikingen voor gezond en veilig werken. Het platform besteedt veel aandacht aan preventie binnen arbobeleid. Denk ook aan het bellen van collega-kerndeskundigen en de tijd nemen om werkgevers goed te adviseren over de RI&E. Zo draag je ook bij aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze beroepsgroep.

Bezoek het SER Arboplatform

Het Arboplatform wil ook een dialoog- en kennisnetwerk ontwikkelen, waar je als arboprofessional kennis en ervaring kunt uitwisselen met collega’s. Daarvoor spreekt het Arboplatform elk kwartaal met aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de NVAB. 

 

Voor de toekomst van de bedrijfsarts

Zelfreflectie is ook belangrijk in het kader van de herijking van de koers voor de bedrijfsarts, waar we nu als vereniging met alle leden over in gesprek zijn. Bedrijfsartsen zeggen regelmatig wel te weten waar ze van zijn en waar onze toegevoegde waarde ligt. Toch is dat voor de wereld om ons heen onvoldoende helder, zo blijkt uit gesprekken die de NVAB voert. We zijn te vaak onzichtbaar of onbereikbaar voor werkgevers, werknemers en collega-arboprofessionals. Hoe we zorgen dat we het goede doen, is nu onderwerp van gesprek. Bij de ledenconferentie op 8 februari in Vianen kun je reageren op een conceptbeschrijving van de nieuwe koers.

Meld je direct aan voor de ledenconferentie via MijnNVAB

 

Lees meer