Tevredenheid over ervaren werk-privé balans maat in herziene richtlijn

18 januari 2024

In 2023 publiceerde de NVAB de herziene richtlijn Werk-privébalans. Vandaag verscheen in het Tijdschrijf voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde een uitgebreid artikel over de aanpak en veranderingen in de richtlijn, zoals de module thuiswerken. Vanwege de beschikbaarheid van nieuw onderzoek en de veranderde manier waarop werk-privébalans wordt gedefinieerd. Het is niet zozeer de interferentie tussen werk en thuis op zichzelf die stress en negatieve gevolgen met zich meebrengt, maar eerder de subjectieve ervaring van deze interferentie. Daarom is in de vernieuwde richtlijn gekozen voor een subjectieve maat, namelijk de tevredenheid over de ervaren werk-privébalans.

1 op de 5 verzuimdagen door stress

Een groot deel van de herziene richtlijn Werk-privébalans gaat over preventieve maatregelen. De aanbevelingen zijn zeer relevant, zeker in het licht van de stijgende trend van langdurend verzuim door psychische klachten, waarover onder meer nu.nl vandaag berichtte: Ruim een op elke vijf verzuimdagen in 2023 kwam door klachten die verband houden met stress. Aan de richtlijn zijn meetinstrumenten toegevoegd voor het identificeren van werkenden met (dreigende) negatieve gezondheidseffecten van een verstoorde werk-privébalans.

Lees het artikel 'Herziene richtlijn Werk-privébalans' op tbv-online.nl

Zie ook

De richtlijn Werk-privébalans