Schadelijke misvattingen over long-COVID ontleed - tbv-online.nl

18 januari 2024

Geen ‘out of proportion’ maar ‘out of box’ denken bij patiënten met long-COVID is het devies volgens Ernst Jurgens, klinisch Arbeidsgeneeskundige PCS, longarts Merel Hellemons en huisarts / medisch adviseur bij C-support Sara Biere-Rafi. Zij reageren op de conclusie na onderzoek van verzekeringsarts Colin Cordemans 'dat long-COVID geen reële aandoening is vanwege het ontbreken van aantoonbare orgaanschade en patiënten zullen herstellen met begeleiding en behandeling vanuit een biopsychosociale benadering': "Die opvatting herkennen wij als bekende oude dogma’s, die niet langer volgehouden kunnen worden in het licht van de huidige kennis over long-COVID."

Lees het artikel waarin de auteurs de argumenten tegen het licht houden op tbv-online.nl

Zie ook