De rol van de bedrijfsarts bij de RI&E

15 december 2023

Het ministerie van SZW wil de kwaliteit van de toets van de RI&E door de bedrijfsarts verhogen, omdat haar beeld is dat die kwaliteit tekort schiet. Op de ALV lichtte Marcel Wilders, programmaleider certificatie en accreditatie, dat toe en schetste twee oplossingsrichtingen. Namelijk of het stellen van extra eisen aan de bedrijfsarts voordat die een RIE mag toetsen of het schrappen van de toetsbevoegdheid in combinatie met het op een andere manier borgen van de betrokkenheid van de bedrijfsarts bij de RIE.

Op de ALV leidde dit tot een levendige discussie. Die discussie zet het bestuur nu voort binnen een werkgroep die daarvoor is opgericht. Vervolgens praat het bestuur door met SZW. Daar willen ze graag eind maart tot een conclusie komen, zodat die verwerkt kan worden in een wetswijziging. Eind januari 2024 is er een vervolgafspraak bij SZW. Ter voorbereiding verzamelen we de komende weken in een aantal stappen relevante informatie:

  1. In gesprek met een groep collega’s om tot een standpunt over de rol van de bedrijfsarts bij de RI&E te komen. Voor deze groep zijn experts en leden die bij de ALV actief mee discussieerden uitgenodigd.
  2. Nagaan hoe de rol van de BA bij de RI&E terugkomt in de nieuwe versie van LOP en het Toetsboek
  3. Inventariseren beschikbare bij- en nascholing op dit onderwerp
  4. En we gaan in gesprek met de verenigingsbestuurders van de andere kerndeskundigen. Ook voor hen hebben de voorgenomen wijzigingen gevolgen. Wellicht kunnen we samen optrekken.

 

Wat kun jij in dit proces doen?

Wil je zelf wat inbrengen over de toekomstige rol van de bedrijfsarts in de RI&E? Stuur dan een e-mail naar NVAB-beleidsmedewerker Jurgen van der Baan. Hij verzamelt ingebrachte punten en bespreekt deze bij de groep die in stap 1 aan de slag gaat. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 18 december.