Trends in arbo voor bedrijfsartsen in 2024 - arbo-online.nl

02 januari 2024

Het tijdschrift Arbo vroeg NVAB-voorzitter Boyd Thijssens naar de trends en ontwikkelingen in het werk van de bedrijfsarts voor 2024. Thijssens noemt daarbij het tekort aan bedrijfsartsen en de discussie over de positie: waar staat en gaat de bedrijfsarts voor? Dat gesprek in de beroepsgroep is hard nodig. Kiezen is moeilijk en er zijn veel verschillende meningen, zo blijkt uit de inbreng die leden leveren. Moet er bijvoorbeeld meer aandacht naar preventie, ten koste van verzuimbegeleiding? Thijssens: "Sommige artsen zien weinig in de verzuimbegeleiding, maar anderen menen juist dat je in de veerzuimbegeleiding veel waardevolle dingen te weten komt over een bedrijf en de werkenden."

Lees het bericht op arbo-online.nl (eerst inloggen)

Doe mee in het gesprek over de nieuwe koers

De instroom stijgt en SZW maakt geld beschikbaar voor de opleiding. Maar ons vak heeft ook te maken met groeiende zorgvraag en te beperkte capaciteit om op dezelfde manier te blijven werken. Dat dwingt tot keuzes. Daarom is dit het moment om ons vak te herijken. Want we staan het sterkst als we zélf de koers bepalen.

Wat vind jij? Deel jouw visie en praat mee! (eerst inloggen)