Nieuws

5 juli

Op 29 juni opende staatssecretaris van SZW Tamara van Ark de eerste bijeenkomst van de kwaliteitstafel. Hieraan nemen alle relevante stakeholders deel om de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten.

4 juli

TNO & LUMC het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde lanceren leefstijl als medicijn. De NVAB steunt dit initiatief. Leefstijlziekten zijn te voorkomen of te genezen door blijvende leefstijlverandering. Samen met partners onderzoekt TNO hoe met een optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden en blijven.

4 juli

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

28 juni

‘Mam, wat eten we?’ Meestal was dat de eerste vraag als ik vroeger na een drukke schooldag thuiskwam. En zo lang het antwoord niet koolraap of witlof was, verheugde ik me op het moment van aanschuiven.

27 juni

​Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt arbeidsgeneeskundige Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk. Zij sprak hierover met het Bewustzijnsproject.

21 juni

Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven.

7 juni

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook in de gezondheidszorg voor, zo blijkt uit een enquête van Medisch Contact. De KNMG vindt dit absoluut ontoelaatbaar. KNMG-voorzitter René Héman: “Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm."

5 juni

In plaats van de hoofdlijnenakkoorden per sector moet er één integraal zorgakkoord komen voor de langere termijn. De uitdagingen waar de zorgsector voor staat vragen om 'substantiële' meerjareninvesteringen die verder gaan dan één regeerperiode. Dit bepleiten Henk Bakker, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG, in een blog op Skipr.

5 juni

De BG-dagen 2018 liggen weer achter ons. U kunt terugkijken op deze dagen met een impressie van gastverslaggever Ton van Oostrum en korte verslagen van plenaire sessies op dag 2 met waar mogelijk de bijbehorende presentatie.

31 mei

Op donderdag 31 mei 2018 nam Paul Smits de Ramazziniprijs in ontvangst uit handen van NVAB-voorzitter Gertjan Beens. De Ramazziniprijs is voor iemand die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs in de arbeid en gezondheid, zowel aan geneeskundestudenten als binnen de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen. Paul Smits wijdde zijn werkzame leven aan het verbeteren van opleiding en onderwijs.

Pagina's

Abonneren op Nieuws