KNMG Handreiking Videoconsulten beschikbaar

28 september 2021

KNMG Handreiking Videoconsulten

[Onderstaande toelichting voor bedrijfsartsen is aangepast d.d. 14 april 2022)

Mede door de coronapandemie is het spreekuur-op-afstand een blijvend onderdeel geworden van de dienstverlening van de bedrijfsarts. In de KNMG-handreiking Videoconsulten vind je antwoorden op vragen zoals: ‘Hoe beslis ik samen met de patiënt of een videoconsult geschikt is?’, ‘Wanneer is een videoconsult minder geschikt?’ en ‘Waar moet ik op letten bij het houden van een videoconsult?’  

Dowload de handreiking (pdf)

Praktische informatie en links
Bedrijfsartsen hebben in de praktijk behoefte aan een afwegingskader en praktische tips voor videoconsulten. Dat blijkt uit de resultaten van de CBE1-peiling en de gesprekken tijdens de Extra Ledenbijeenkomst begin dit jaar. Die inbreng van NVAB-leden is meegenomen in de gesprekken met de KNMG-federatiepartners over het videoconsult. Met als eindresultaat de KNMG-handreiking Videoconsulten met praktische informatie en handige links. 

Samen beslissen
De NVAB is voorstander van ‘samen beslissen’ als vertrekpunt om tot de beste zorg te komen. Bedrijfsarts en werknemer hebben elkaar daarbij nodig. Het is de bedoeling dat door samen te beslissen de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van werknemer. Dat begint vaak bij een goed gesprek.

Type spreekuur: Professionele verantwoordelijkheid bedrijfsarts
Een videoconsult kan een waardevol alternatief zijn voor een fysiek consult, of een aanvulling daarop. Ook bij de afweging of een videoconsult geschikt is, is samen beslissen de kern. Wanneer het videoconsult niet ten goede komt aan het bieden van goede zorg is een videoconsult minder geschikt. Het is uiteindelijk de bedrijfsarts die op basis van professionele verantwoordelijkheid en kritische afweging zelf de keuze maakt welk type spreekuur op welk moment wordt ingezet.  

Lees meer

Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek