Profileren van het vak bedrijfsgeneeskunde, hoe doen we dat?

18 augustus 2021

Verslag van het tweede online NVAB-inloopspreekuur

Zoals beloofd op de BG-dag in mei, experimenteert de NVAB met inloopspreekuren voor leden. Ongeveer veertien bedrijfsartsen en aiossen bezochten het inloopspreekuur van 10 augustus jl. over het profileren van het vak bedrijfsgeneeskunde. Er waren nieuwe gezichten en enkele van de bedrijfsartsen die het spreekuur in juli al bijwoonden. Hieronder lees je wat we toen bespraken.

Profileren begint met een duidelijk profiel

Centraal stond de vraag hoe we ons vak beter kunnen profileren. Waar we als vereniging een lange traditie hebben waar het gaat om het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, staan we met profilering en belangenbehartiging nog veel meer aan het begin. Wat verwachten leden van de vereniging, welke ideeën hebben zij? Deze vraag leidde al snel tot een meer fundamentele vraag: wat is ons profiel dan eigenlijk? Zonder hier nu het definitieve antwoord te geven, kwamen enkele onderdelen vaker naar voren in het gesprek. Zo zijn we eerst en vooral arts. Medisch specialisten op de werkvloer. We hebben verstand van werk, zicht op iemands functioneren met een holistische blik en tijd voor de cliënt. Ons behandeldoel is erop gericht dat iemand in zijn beroep tijdens het werkzame leven aan de slag kan blijven. Preventie en verzuimbegeleiding zijn daarbij twee kanten van dezelfde medaille. Een van de deelnemers vatte het kernachtig samen in de chat: ‘Werk als medicijn’, dat is de kern-boodschap van ons vak.

Voor iedereen was glashelder dat een duidelijk profiel essentieel is. Nu is dat in de praktijk nog vaak onbekend of onjuist, waardoor het vak minder bemind wordt dan het verdient. Denk aan studenten die nu niet voor ons vak kiezen, maar ook aan collega medisch specialisten die minder geneigd zijn tot samenwerking omdat ze niet goed weten wat ze aan de bedrijfsarts hebben of een vertekend beeld hebben van wat een bedrijfsarts doet. Ook hoe we ons verhouden tot verzekeringsartsen kwam in de discussie naar voren. Klanten en andere zorgprofessionals kennen het onderscheid tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen vaak niet en zien bedrijfsartsen als iemand die het recht op een uitkering bepaalt. Dat bemoeilijkt het bouwen aan een adviesrelatie. 

Laat zien wat je doet en vertel erover

Als we dan een helder profiel hebben, hoe krijgen we dat beter voor het voetlicht? De geopperde suggesties zijn relevant voor zowel de vereniging als voor jou als bedrijfsarts zelf. Bijvoorbeeld: ‘Be good and tell it!’ Oftewel: wees de goede arts en vertel wat je doet. De ambassadeurs in de campagnes bedrijfsartsworden.nl en De andere dokter zijn daar mooie voorbeelden van. En probeer meer te publiceren en te vertellen op podia van andere medische disciplines. Zo komen we beter in contact met deze collega’s, krijgen we de kans de toegevoegde waarde van onze discipline te illustreren en leren we elkaar beter kennen. Tenslotte: houd het nieuws bij en reageer erop. Denk aan artikelen in Medisch Contact, maar ook aan beleidsdossiers als het BAR-instrument om belastbaarheid te omschrijven. Social media als LinkedIn lenen zich daar goed voor. 

Er is meer dan profileren

Een duidelijker profiel alleen is niet voldoende. Ook in de manier waarop de bedrijfsgezondheidszorg georganiseerd is, zit ons een aantal dingen dwars. Denk aan de volledig private financiering van opleidingen. Hiervoor zijn de adviezen die de Kwaliteitstafel eind vorig jaar opleverde van groot belang. Bestuur en bureau knokken er hard voor die omarmd te krijgen, waarbij het nu wachten is op een volgend kabinet.

Ben je er in september ook bij?

Het volgende spreekuur is op woensdag 15 september om 16.30 uur. De uitnodiging ontvang je na de zomervakantie in je mail. We hopen je dan te spreken!

Het spreekuur is in het leven geroepen op de BG-dag d.d. 27 mei. Daar spraken NVAB-voorzitter Gertjan Beens en directeur Gijsbert van Lomwel over samenwerking en hoe belangrijk het is om veel meer van de NVAB-leden te horen. Het maandelijks inloopspreekuur met Gijsbert is een van de manieren om die dialoog te faciliteren. Laagdrempelig en informeel, om van elkaar te horen wat ons bezig houdt. Tijdens het spreekuur kun je op elk moment aan- of afhaken, net als bij een inloopspreekuur in de praktijk. Met het verschil dat je bij de NVAB vakgenoten treft en met de groep in gesprek gaat, in plaats van individueel. Elk spreekuur heeft een thema, maar deelnemers kunnen ook andere onderwerpen ter sprake brengen.