Nieuws

21 september

KNMG en federatiepartners ontwikkelen een visie op arbeidsgerichte medische zorg. Doel is een gemeenschappelijke visie van de artsenfederatie op het verband tussen arbeid en gezondheid en de positie van de arts daarin. 

20 september

Op 19 september gaven NVAB-leden hun mening over de Visie, Missie & Strategie, het Landelijk Opleidingsplan en de KNMG-visie over arbeidsgerichte medische zorg. 

14 september

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Arbowet. Ook werd een amendement aangenomen waardoor wettelijk wordt vastgelegd dat ‘de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid’.

7 september

Met zijn voorstel om de Arbowet aan te passen, wil Asscher de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren.

22 augustus

Uitgangspunt bij de begeleiding van leerlingen met ziekteverzuim is maatwerk. Een manier van werken die in het bedrijfsleven gebruikelijk is en waar de bedrijfsarts een adviserende rol heeft. 

21 juli

Samen met het NVAB-bestuur en de directie draagt u bij aan de verdere beleidsontwikkeling op het terrein van de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. 

5 juli

Twee NVAB-richtlijnen waren onderwerp van een webinar voor de VN Medical Staff world wide. De webinar werd verzorgd door Dr P Paul FM Kuijer. 

20 juni

Werk is een van de belangrijkste onderdelen van ons leven. Om dat een carrière lang vol te houden moet je het op een gezonde manier aanpakken.

7 juni

In de KNMG visie-in-ontwikkeling over Arbeidsgerichte Medische Zorg wordt geen (stelsel)wijziging voorgesteld, maar wel een extra toegang voor bedrijfsgezondheidszorg in de vorm van een arbeidsarts in gezondheidscentra / bij de huisarts.

7 juni

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd deze week geinterviewd door LINDAnieuws over pestgedrag op het werk. "Voor pesten zou altijd een no tolerance-beleid moeten gelden." 

Pagina's

Abonneren op Nieuws