Nieuws

18 december

Vandaag publiceerde Trouw een reactie van Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona namens de NVAB. Daarin pleiten zij ervoor om een gespecialiseerde bedrijfsarts direct bij de behandeling tegen kanker te betrekken.

18 december

Op donderdag 6 december jl. hield NVAB-voorzitter Gertjan Beens een voordracht op het Muntendamsymposium van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In zijn voordracht besprak hij hoe de termen bedrijfsarts en beoordelen zich tot elkaar verhouden, onderzoekend of hier een contradictie in schuilt. 

17 december

Bedrijfsgeneeskunde is een geneeskundig specialisme. Net als alle geneeskundige specialisten moeten bedrijfsartsen zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Deze herregistratie is een instrument om de deskundigheid van zorgverleners te waarborgen. Onderdeel van de herregistratie is de visitatie, die door de NVAB wordt ontwikkeld en georganiseerd voor alle bedrijfsartsen in Nederland. Het tarief dat voor visitatie in rekening wordt gebracht is kostendekkend en zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging uit visitatie dienen ter bekostiging van:

17 december

Veel late effecten hebben gevolgen voor het werk en daar blijkt, zeker op de lange termijn, weinig begrip en ruimte om erover te praten. Voor haar werk om arbeid al bij de start van de behandeling mee te nemen, ontving Desiree Dona, bedrijfsarts - klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie in het Radboudumc en instituutsopleider SGBO, een aanmoedigingsprijs van het NFK. 

12 december

Donderdag 6 december jl. was de uitspraak van de rechter in het proces tegen de tabaksindustrie. Helaas is de aangifte ongegrond verklaard en komt er geen proces. Dit betekent niet dat de betrokken partijen de strijd tegen de tabaksindustrie staken.

4 december

Laatst stond ik te wachten op het busstation in Amersfoort. Ik zag de chauffeur van een andere lijn klaar voor vertrek zitten. De deur stond nog open. Een jonge vrouw kwam aanrennen. Ik zag haar denken: nèt gehaald.

26 november

​Vrijdag 23 november jl. ondertekende voorzitter Gertjan Beens namens de NVAB het Nationaal Preventieakkoord, samen met ruim 70 partijen. Samen gaan we aan het werk om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. 

20 november

De Long Alliantie Nederland (LAN) wil beroepslongziekten graag onder de aandacht brengen bij zorgverleners en start daarom in de regio Rotterdam met een pilot in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.

16 november

In april is het NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ in gebruik genomen. Uit terugkoppeling door het veld bleek echter dat de tabel ‘al dan niet te delegeren taken’ vragen opriep. De CWR heeft de betreffende items naar aanleiding daarvan bij heroverweging herzien en anders geclassificeerd.

15 november

In samenwerking met opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios ontwikkelt NVAB een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde als leidraad en houvast in de competentiegerichte opleiding. De tweede versie van het toetsboek is nu beschikbaar

Pagina's

Abonneren op Nieuws