Nieuws

3 augustus

Het is een zomer waar we vorig jaar alleen van hadden kunnen dromen. Maar het warme zomerweer zorgt niet alleen maar voor vreugde. Ons lichaam - en dan met name ons hart - krijgt het flink te verduren. Slapeloze nachten en overmatig zweten hebben gevolgen voor de draagkracht (en het humeur) de volgende (werk)dag. Dus werken bij hoge temperaturen kan leiden tot verminderde prestaties of gezondheidsschade.

3 augustus

NVAB-voorzitter Gertjan Beens reageert op het artikel van het demografisch instituut Nidi, waarin staat dat het oneerlijk is dat hoogopgeleiden even vroeg met pensioen mogen als laagopgeleiden. Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo-1 werken het langst en leven het kortst. Daarom zou het beter zijn als laagopgeleiden op 66-jarige leeftijd met pensioen gaan en hoogopgeleiden op hun 70ste.

3 augustus

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met ‘De Monitor’ over hun onderzoek ‘Ziek door mijn werk’. ‘Qua wetgeving hebben we op papier goed geregeld hoe werkgevers zorgvuldig moeten omgaan met ziekte en gezondheid van hun werknemers. Maar de praktijk wijkt vaak af van de papieren werkelijkheid. Er zijn werkgevers waar de bedrijfsarts helemaal buiten beeld van een zieke werknemer wordt gehouden’, aldus Gertjan Beens.

5 juli

Op 29 juni opende staatssecretaris van SZW Tamara van Ark de eerste bijeenkomst van de kwaliteitstafel. Hieraan nemen alle relevante stakeholders deel om de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten.

4 juli

TNO & LUMC het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde lanceren leefstijl als medicijn. De NVAB steunt dit initiatief. Leefstijlziekten zijn te voorkomen of te genezen door blijvende leefstijlverandering. Samen met partners onderzoekt TNO hoe met een optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden en blijven.

4 juli

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

28 juni

‘Mam, wat eten we?’ Meestal was dat de eerste vraag als ik vroeger na een drukke schooldag thuiskwam. En zo lang het antwoord niet koolraap of witlof was, verheugde ik me op het moment van aanschuiven.

27 juni

​Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt arbeidsgeneeskundige Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk. Zij sprak hierover met het Bewustzijnsproject.

21 juni

Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven.

7 juni

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ook in de gezondheidszorg voor, zo blijkt uit een enquête van Medisch Contact. De KNMG vindt dit absoluut ontoelaatbaar. KNMG-voorzitter René Héman: “Het mag niet, het kan nergens en in geen enkele vorm."

Pagina's

Abonneren op Nieuws