"Als beroepsgroep moeten we preventiegerichte zorg meer naar ons toe trekken" - Frederieke Schaafsma (Amsterdam UMC)

20 september 2021

Bedrijfsarts en onderzoeker Frederieke Schaafsma is sinds 1 juli 2020 bijzonder hoogleraar Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Ze staat aan het hoofd van de polikliniek Mens en Arbeid.

Het bijzonder hoogleraarschap bij het Coronel Instituut is aangevraagd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde die meer aandacht wil voor de academisering van het vak arbeids- en bedrijfskunde. Onderzoek binnen dit vakgebied is minder gebruikelijk mede omdat deze zorg niet onder de reguliere zorg valt. Schaafsma: “Kennis die wij opdoen met onderzoek moet terugkomen bij de bedrijfsarts en bij de arbo-verpleegkundige”. Daarom wil ze met haar hoogleraarschap enerzijds onderzoek aanjagen en anderzijds bijdragen aan de vertaling van onderzoek naar de praktijk.  

Preventie

Vroeg signaleren van werkgerelateerde risicofactoren, bijvoorbeeld bij burn-out, kan uitval voorkomen. Daarom zou onderzoek zich juist daarop moeten richten, vindt Schaafsma. “Als je op de hoogte bent van risicofactoren kan je bij de eerste signalen van stress al ingrijpen en zo langdurige uitval voorkomen. We zouden daarom meer onderzoek moeten doen naar het kantelpunt tussen uitdaging en uitputting door werk. Maar zo zijn er veel meer werkgerelateerde aandoeningen. Het zou goed zijn als bedrijfsartsen zich weer meer laten zien binnen bedrijven en pro-actief zijn, in plaats van te wachten op uitval. Als beroepsgroep moeten we preventiegerichte zorg meer naar ons toe trekken.”

Lees het volledige interview op www.amsterdamumc.org

Oratie

Op vrijdag 5 november aanvaardt dr. Frederieke Schaafsma haar hoogleraarsambt met haar oratie ‘Gezond werken is een hoofdzaak’.