Nieuws

18 oktober

De RGS werkt voortdurend aan het verbeteren van MijnRGS. Om het systeem nog gebruiksvriendelijker en sneller te maken, voeren ze een grote update door. Daardoor is van 1 t/m 4 november MijnRGS niet beschikbaar.

16 oktober

Mag een arts asielzoekers ‘hitsige nieuwkomers’ noemen? Die vraag speelde onlangs in Medisch Contact, waar een psychiater zich stoorde aan het in haar ogen grove taalgebruik van een collega. Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG, schreef een column over de vrijheid van meningsuiting van artsen.

10 oktober

Bedrijfsartsen zien de desastreuze gevolgen van roken in zowel afname van de productiviteit als toename van het ziekteverzuim. Daarom sloot NVAB zich in februari 2018, samen met artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en verzekeringsartsen (NVVG) aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.

29 september

Door de patiënt als vertrekpunt te kiezen zult u met veel van uw maatregelen en budgetkeuzes te laat zijn. Bij een patiënt is er immers al sprake van een ziekte. Mijn oproep was en is: kies niet de patiënt maar de mens als vertrekpunt bij alles wat u denkt en doet. 

27 september

Woensdagochtend 26 september reikte DG Gert-Jan Buitendijk de essaybundel ‘Experts aan het woord over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen’ uit aan NVAB-voorzitter Gertjan Beens, Joost van Rooij (NVvA) en Wim van Veelen (FNV) als vertegenwoordigers van het werkveld.

20 september

Medisch Contact vroeg NVAB-voorzitter Gertjan Beens om een eerste reactie op de Miljoenennota: 'Het weinige dat er over bedrijfsartsen wordt gezegd in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is al bekend bij ons en weinig verrassend. En in de begroting van het ministerie van VWS staat níets over bedrijfsartsen.’

6 september

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het kader van een ziekmelding en re-integratie slechts beperkt gegevens verwerken. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (21 april 2016) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn.

4 september

Op 1 oktober start de landelijke campagne die mensen ondersteunt om 28 dagen niet te roken. Als bedrijfsarts kunt u vanuit uw medische expertise uw opdracht- of werkgever attent maken op de verschillende mogelijkheden die er zijn om werkenden te ondersteunen bij het stoppen met roken. Eén daarvan is deelnemen aan Stoptober.

4 september

Per 1 juli 2018 is de accreditatieregeling voor Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODB) aangepast door de NVAB, NVVG en KAMG gezamenlijk. De nieuwe regeling ODB geldt nu voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren daaraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen.

28 augustus

In 2017 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum* (NVIC) geconsulteerd over 685 bedrijfsongevallen, waarbij 713 personen betrokken waren. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2016; het aantal bedrijfsongevallen bedroeg toen 476, met 528 betrokken personen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws