NVAB: ‘Betaalbaarheid zorg loopt tegen grenzen aan' (Medisch Contact)

22 september 2021

Medisch Contact doet verslag van Prinsjesdag 2021. Hieronder lees je de reactie van NVAB-voorzitter Gertjan Beens:

‘Benadruk het belang van preventie’ 

Dat in de VWS-begroting aandacht is voor het belang van zorgvernieuwing, en daarmee voor een veilige en prettige werkomgeving en dus voor goed werkgeverschap in de zorg is een goede zaak, vindt Beens. ‘Uiteraard’, gaat hij verder, ‘zien we de conclusies van het belangrijke WRR-rapport dat vorige week verscheen, nog niet terug in de begroting. Hoewel dat advies wel de toekomst aangeeft: de betaalbaarheid en daarmee de houdbaarheid van de zorg lopen tegen grenzen aan. De WRR bepleit daarom dat vanuit verschillende beleidsterreinen, ook verplichtend, volop moet worden ingezet op preventie. Al jarenlang zien we geen beleidskeuzes in die richting. Ook nu niet. Begrijpelijk overigens: dit kabinet is demissionair.’

Wat de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft is het leidend maken van het advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen door het UWV ‘controversieel’ verklaard. ‘Ook al omdat sociale partners het niet eens zijn’, weet Beens. Hij wil liever focussen op ‘Arbovisie 2040’: een herijking van het stelsel van gezond en veilig werken waarvan het concept nu voorligt bij de SER. Beens: ‘Ook in die visie wordt het belang van preventie namelijk benadrukt. En het versterken van de handhaving van ons goede stelsel van arboregels.’

Lees het volledige bericht op medischcontact.nl