Nieuw professioneel statuut UWV-verzekeringsartsen

26 augustus 2021

UWV, NVVG en vakvereniging Novag stelden samen een nieuw professioneel statuut op voor verzekeringsartsen die voor UWV werken. Dit Professioneel Statuut Verzekeringsarts UWV waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en onpartijdige positie van verzekeringsartsen bij sociaal medische beoordelingen. Het vorige statuut dateerde nog uit 1999 en is nu volledig geactualiseerd en herzien.

Het nieuwe statuut kent een aantal belangrijke veranderingen. Zo is nu vastgelegd dat verzekeringsartsen evidence-based werken en zich dus bij hun beoordelingen en adviezen baseren op de laatste stand van de wetenschap. Ook is afgesproken dat artsen die binnenkomen bij UWV, bij bevestigde geschiktheid en afdoende affiniteit, binnen een jaar aan hun beroepsopleiding tot geregistreerd verzekeringsarts beginnen. Verder komt er een onafhankelijke geschillencommissie voor het geval UWV en verzekeringsarts(en) er niet uitkomen bij een conflict over de interpretatie of naleving van het statuut. 

Download het professioneel statuut en bijbehorend reglement via www.uwv.nl: