Nieuws

15 november

Werk heeft in het leven een andere positie in dan voorheen. Het is voor het overgrote deel van de werkenden een levensdomein geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren. Tegelijkertijd komen spanningsklachten, overspanning en burn-out erg veel voor.

14 november

Onlangs kopte de Volkskrant: ‘We moeten patiënten beter uitleggen dat stress ziekmakend kan zijn’. Het artikel stelde dat de relatie tussen stress en hartklachten nauwelijks aandacht krijgt. Er is robuust wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een hoog ervaren niveau van werkstress en het optreden van cardiovasculaire aandoeningen.

13 november

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Deze nieuwe Arbowet trad op 1 juli 2018 in werking. Idealiter weet iedereen wat er precies is veranderd en hoe dat de dagelijkse praktijk beïnvloedt. Nu de wet een aantal maanden officieel van kracht is, maken wij u graag attent op een aantal handige documenten op www.arboportaal.nl/arbozorg. Hier vindt u onder meer een overzicht van wijzigingen, een digitale toolkit en verschillende factsheets. 

13 november

Het ontwerp integraal Kaderbesluit ligt voor aan verschillende partijen, waaronder de NVAB, voor een laatste inhoudelijke reactie. Graag nodigen wij belanghebbenden, zoals opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, aios en praktijkopleiders, van harte uit om opmerkingen en/of vragen bij ons in te brengen.

13 november

Stress en conflicten op het werkIn de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress.

Stress kan in verband staan met conflicten op het werk. Werkstress kan leiden tot conflicten in de werksituatie en andersom leveren conflicten op het werk vaak stress op. 

12 november

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1, blijkt uit onderzoek van TNO in 2014. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, startte een campagne om werkgerelateerde stress bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De Week van de Werkstress is één van de maatregelen van Asscher om het probleem van werkstress aan te pakken. Deze week is het de week van de werkstress. Bedrijfsartsen komen werkgerelateerde stressklachten aan de lopende band tegen.

8 november

Dit jaar heeft de NVAB bij uitzondering de Zielhuispenning voor de beste scriptie uitgereikt aan twee winnaars. Lodewijk Roskott en Dré Niesen eindigden ex aequo op de eerste plaats voor hun zeer verschillende en kwalitatief hoogstaande werkstukken.

7 november

Dinsdag 6 november was Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, te gast bij het tv programma Nieuwsuur. Hij sprak hier over nachtwerk: "Nachtwerk is een middel met veel bijwerkingen. We zien dat mensen die langdurig nachtwerk verrichten meer kans hebben op het krijgen van diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen en slaapproblemen."

2 november

Te veel mensen worden ziek door het werk. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is hier de belangrijkste oorzaak van. Daarom voert de Inspectie SZW een pilot uit met een nieuwe, innovatieve aanpak. De resultaten worden eind 2018 gepubliceerd. De NVAB ontwikkelde voor de aanpak van PSA verschillende richtlijnen.

18 oktober
 
Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit in werking getreden. OVAL ontwikkelde de Checklist basiscontract arbodienstverlening. Deze checklist biedt een overzicht van alle toepasselijke wet- en regelgeving en is gebaseerd op de eisen waaraan een contract tussen een werkgever en arbodienst of bedrijfsarts minimaal moet voldoen.
 

Pagina's

Abonneren op Nieuws