NVAB: Vragen naar vaccinatiestatus strijdig met privacy werknemer

16 september 2021

Bij de persconferentie van dinsdag 14 september maakte Hugo de Jonge bekend te gaan onderzoeken hoe werkgevers in de zorg de vaccinatiestatus van werknemers kunnen gaan registreren. Deze wens van de werkgevers is begrijpelijk, zegt De Jonge, zeker in het licht van zorg voor kwetsbare mensen. “En vervolgens is het aan de werkgever om te doen wat nodig is voor gezond en veilig werken.”. Opvallend is dat hij ook aangaf dat werkgevers nu al mogen vragen naar de vaccinatiestatus, maar dat de werknemer niet hoeft te antwoorden. Deze uitspraak wordt ook door andere partijen overgenomen. De NVAB vindt dat geen goede zaak, omdat dit een precedent schept voor werkgevers om te vragen naar gezondheidsgegevens.

Vaccinatiestatus valt onder ‘bijzondere persoonsgegevens’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt: “Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens, die alleen onder strikte voorwaarden mogen worden verwerkt.”1 Tot nu toe werd vragen naar deze gegevens ook geïnterpreteerd als verwerken, denk ook aan vragen naar chronische ziekten of ziekteverzuimverleden. Dit lijkt nu op basis van de uitspraken van de minister veranderd. Daar zijn wij niet voor omdat werknemers door de gezagsrelatie zich mogelijk verplicht voelen wel te antwoorden.2

Pal staan voor de privacy van de werknemer

NVAB staat pal voor de privacy van de werknemer. Want ieder mens heeft het recht om gevoelige, persoonlijke informatie zo veel mogelijk voor zichzelf te houden, zie ook op de website van de AP. Wanneer werkgevers wel mogen vragen naar gezondheidsgegevens zoals vaccincatiesstatus, zet dat de deur open voor vragen naar andere gezondheidsgegevens, zoals zwangerschap of zwangerschapswens. Met de huidige informatie zijn wij daar tegen en verdient het nader onderzoek of het in deze omstandigheden en onder strikte voorwaarden toch mogelijk zou moeten zijn. 

Meer informatie nodig

Het is de vraag of het wenselijk is dat het mogelijk wordt dat werkgevers vragen naar de vaccinatiestatus van werknemers. Wij zijn in gesprek binnen de KNMG om gezamenlijk onze positie te bepalen. Daarvoor hebben we meer informatie nodig, zoals welk probleem registratie precies oplost, hoe effectief het is en wat andere mogelijke oplossingsmogelijkheden zijn die de privacy minder ingrijpend raken. Het is een complex vraagstuk met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de privacy, waar we zorgvuldig ons standpunt over moeten bepalen en passende voorwaarden bij moeten identificeren. 

Nieuwe ontwikkelingen in dit vraagstuk of ons standpunt delen we zo snel mogelijk via de website.