Nieuws

12 februari

Bekijk de Asbest-special van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). U kunt deze online inzien

7 februari

Tijdens de 8e editie van het jaarlijkse Arts en Leefstijl Congres, op 5 april aanstaande, wordt de eerste 'leefstijlarts van het jaar' gekozen. Een leefstijlarts is een arts die niet als eerste keuze ‘pillen’ voorschrijft, maar eerst samen met zijn of haar patiënt kijkt naar de leefstijl. Een leefstijlarts kent de impact van leefstijlverandering op de gezondheid en vitaliteit van de patiënt. En daarnaast geeft de eerste Leefstijlarts uiteraard zelf ook het goede voorbeeld.

31 januari

Long Alliantie Nederland lanceert de gratis e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’. Deze e-learning maakt duidelijk welke rol werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. (Bedrijfs) Artsen en andere zorgverleners ontvangen accreditatiepunten voor het doorlopen van de e-learning.

31 januari

Vanaf vandaag is het vernieuwde nvab-online.nl beschikbaar. De website is nu zo ingericht dat onze leden, maar ook werkgevers, werknemers en arbodienstverleners makkelijk hun weg kunnen vinden. Zo is alles wat de NVAB op het gebied van kennis, richtlijnen, belangenbehartiging en ondersteuning te bieden heeft onder handbereik. 

29 januari

De huisartsen hebben de kernwaarden en kerntaken van de huisartsengeneeskunde herijkt. Waar zij nu als beroepsgroep voor gaan en staan, maakten zij 21 januari jl. bekend. NHG en LHV deelden de resultaten via hun website. De NVAB feliciteert de huisartsen van harte met het bereikte resultaat.

29 januari

Om ervoor te zorgen dat de regelegeving en presentatie van GAIA met elkaar in overeenstemming zijn, wordt het GAIA-dossier voor sociaal geneeskundigen stapsgewijs veranderd.

24 januari

Op maandag 11 maart gaat de NVAB met haar leden in gespreken tijdens een extra ledenbijeenkomst. Deze keer staan de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten op de agenda.

15 januari

Het UWV heeft onlangs een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd (versie 1 december 2018). De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer. Het gaat vooral om aanvullingen op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. Vanuit de positie van de bedrijfsarts gezien staan er geen ingrijpende wijzigingen in. 

Lees meer

4 januari

KNMG zoekt dokters die als lid van de programmacommissie mee willen bouwen aan een sprankelend congres over onderwerpen die dokters bewegen en met elkaar verbinden, over de medische uitdagingen van toen en nu, de passie voor het vak en de drive om het goede te doen voor de patiënt.

20 december

Minister Koolmees heeft vandaag aan de Tweede Kamer een brief gezonden om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Pagina's

Abonneren op Nieuws