Nieuws

25 april

In de bijlage Geniet van Medisch Contact april 2019 komt in de rubriek 'De tas van...' klinisch arbeidsgeneeskundige Desiree Dona uitgebreid aan het woord.

17 april

In een gastcolumn in het vakblad Arbo legt voorzitter Gertjan Beens uit dat de Werkwijzer Taakdelegatie bedrijfsartsen helpt om taakdelegatie met de juiste kwaliteitswaarborgen te organiseren.

16 april

Kanker en de behandeling daarvan heeft bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. De meeste mensen melden zich (gedeeltelijk) ziek, stoppen (tijdelijk) met werken of gaan (tijdelijk) minder uren werken. Dit is een van de conclusies vanuit de meest recente ‘Doneer je ervaring’-uitvraag van de NFK over kanker en werk. Naast deze problemen met werk/werkhervatting kampen veel mensen die kanker hebben (gehad) ook met andere gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en problemen met werk/werkhervatting.

9 april

In het AD verscheen het artikel: Op, arbeidsongeschikt en minder lang pensioen: zware beroepen in alles de klos. NVAB-voorzitter Gertjan Beens werd ook benaderd door het AD. Hij vindt dat de discussie over zware beroepen te snel wordt versmald tot een discussie over vroegpensioen. ,,Daarmee span je het paard achter de wagen. Je haalt de prikkel weg om zwaar werk aan te pakken.’’ Beens pleit ervoor om zwaar werk minder zwaar te maken. Dat biedt een structurele oplossing. ,,Mensen kunnen tot op hoge leeftijd prestaties leveren. Maar dat zware werk houd je niet vol.

8 april

Afgelopen donderdag was de voorjaarsvergadering 2019. Het NVAB-bestuur nam plaats achter de tafels in een goed gevulde zaal. Bijna 90 leden hadden zich aangemeld. Om te horen wat er de afgelopen periode door het bestuur en commissies is gedaan, de plannen voor de komende periode te horen en gemaakte en te maken kosten goed te keuren. Lees wat er is besproken.

2 april

De NVAB heeft met interesse kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). We zijn blij dat het onderwerp kanker en werk aandacht krijgt, want wij vinden net als de NFK dat hier nog een wereld te winnen is.

27 maart

KNMG: Zowel de strijd van de twee longartsen als de samenwerking binnen de Alliantie Nederland Rookvrij zijn nodig om een rookvrije generatie te bereiken. 

22 maart

Gertjan Beens, voorzitter van de NVAB, sprak met het Financieele Dagblad (FD) over de rol van werk voor werknemers met privéproblemen. ‘Beter even gas terugnemen, maar wel meedoen, dan thuiszitten. Ook de steun van collega’s, de waardering en het doen van zinvol werk houden medewerkers met privéproblemen overeind’ zegt Beens. In het artikel komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

15 maart

Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 14 maart jl. tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en longen check. Met deze online check kunnen werknemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met  stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan.

13 maart

Op donderdag 7 maart is tijdens de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag door Henk Smid de Medische Inspirator prijs uitgereikt. De eerste prijs gaat naar het project ‘Lyme legt levens lam’.

Pagina's

Abonneren op Nieuws