Samen Beslissen. Ook bij de bedrijfsarts!

19 januari 2022

De NVAB doet vanaf nu mee aan de campagne Samen Beslissen. Deze campagne, die in september vorig startte, heeft als vertrekpunt: om tot de beste zorg te komen, hebben patiënt en zorgverlener elkaar nodig. Door mee te doen, willen we benadrukken dat dit vertrekpunt ook bij bedrijfsartsen fundamenteel is voor goede zorg. Ook willen we laten zien hoe belangrijk goede bedrijfsgeneeskundige zorg is. Er zijn ruim 9 miljoen werkenden in Nederland. Velen van hen krijgen te maken met de een of andere vorm van zorg, waarbij de bedrijfsarts kan helpen.

NVAB-voorzitter Gertjan BeensAls werken niet meer gaat

Het heeft veel impact als je ziek bent en werken niet meer gaat. NVAB-voorzitter Gertjan Beens: “Juist tijdens een behandeling kan werk een positief effect hebben. Je kunt als bedrijfsarts de werkende bijvoorbeeld adviseren over de gevolgen van de behandeling voor het werk en welke vragen te stellen aan de behandelend specialist. Zo kunnen zorgverlener en zorggebruiker samen antwoord geven op wat wel kan en in overleg de inhoud en intensiteit van het werk bepalen. Dat is Samen Beslissen in de bedrijfsgeneeskundige praktijk.”

 

Samen beslissen: doe je dat of denk je dat je het doet?

Met nu 23 partners uit alle hoeken van de zorg, van medisch specialisten tot apothekers, tandartsen en verloskundigen, groeit de zorgbeweging Samen Beslissen flink door. Dat illustreert het belang dat de zorgverleners hechten aan de wens dit beter te doen met en voor de zorggebruikers. Samen beslissen vergroot de tevredenheid van mensen over de zorg en ondersteuning. Zij houden zich dan ook beter aan de afspraken die ze met hun zorgverlener maken. In algemene zin gebeurt samen beslissen nu nog te weinig. Zorgverleners overschatten de mate waarin zij samen beslissen: 45% van de zorgverleners zegt dat zij samen beslissen met de patiënt, terwijl maar 37% van de patiënten dat ook echt zo ervaart. Hoe gaat dat bij jou?

Afstemmen op je gesprekspartner

Samen Beslissen - maak je eigen afbeeldingenHet is de bedoeling dat door samen te beslissen de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de cliënt. Je kunt helpen samen te beslissen door vragen te stellen, te luisteren en alle informatie te geven op een begrijpelijke manier. Op de campagnewebsite ‘Begin een goed gesprek’ vind je ervaringen uit verschillende specialismen en tips. Ook vind je daar een toolkit waar je je eigen materialen kunt maken, voor bijvoorbeeld intranet of social media. Hiernaast zie je een voorbeeld. In de toolkit vind je nog vele andere vragen waar je de aandacht op kunt vestigen.

Maak je eigen afbeeldingen via begineengoedgesprek.nl

 

Over de campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg1. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer samen beslissen.

Zie ook

1 Partijen die gezamenlijk het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA MSZ) ondertekenden, ook wel de HLA-partijen, werken samen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Bekijk wie dat zijn op uitkomstgerichtezorg.nl.