Nieuwe CAS-code: R606 long-COVID

07 januari 2022

Per 05-01-2022 heeft het NCvB een nieuwe CAS-code ingevoerd voor long-COVID: CAS-code R606. Deze CAS-code bestaat naast R605 voor COVID-19.

Voor het kunnen doen van beroepsziektemeldingen van long-COVID stelde het NCvB in overeenstemming met het UWV de nieuwe CAS-code en een definitie voor de beroepsziekte long-COVID vast. Het kan voorkomen dat er eerst een beroepsziektemelding van een (acute) COVID-19 besmetting is gedaan met R605, waarna deze verder ontwikkelt en er sprake is van long-COVID-19. Dan kan er voor dezelfde casus een tweede beroepsziektemelding worden gedaan met R606.

Stappenplan R605 bijgewerkt

Het stappenplan voor het melden van R605 COVID-19 is geüpdatet. Download de meest recente versie via www.beroepsziekten.nl.

Meldingscijfers 2020 COVID-19

In 2020 deden 231 bedrijfsartsen 1.918 meldingen van COVID-19 als beroepsziekte. Dat is 39 procent van het totale aantal beroepsziektemeldingen. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de zorg. Andere sectoren met meerdere meldingen zijn industrie, onderwijs, overheid en openbaar bestuur, en groot- en detailhandel. Het verzuim van mensen met COVID-19 als beroepsziekte was bij 37% minder dan een maand, bij 26% 1-3 maanden, bij 16% 3-6 maanden en bij 6% langer dan 6 maanden. Bij 14% was de verzuimduur nog onbekend.

Meer informatie en het protocol/ de registratierichtlijn op www.beroepsziekten.nl