Nieuws

4 juli

Afgelopen weekend moest het gebeuren: klimop gesnoeid, onkruid gewied, granietkeien gelegd en terras onkruidvrij gemaakt. Mijn tuin ligt er weer netjes bij, but it comes with a cost: mijn kantoorspieren protesteren luid. Vorig jaar deed het tuinbedrijf groot onderhoud bij ons: rooi- en grondwerk. Het was toen net zo warm en droog als nu. Wat hadden de mannen het zwaar. Ik één dag. Zij een loopbaan lang.

2 juli

In zijn column van 1 juli jl. roept KNMG-voorzitter René Héman alle artsen op op te staan tegen rookverslaving. Vandaag biedt hij, samen met de #artsenslaanalarm een filmpetitie aan aan de vaste commissie voor VWS.

Lees hieronder zijn column, of kijk op social media bij #artsenslaanalarm. Op www.artsenslaanalarm.nl vindt u 150 filmpjes van artsen met advies voor de kamerleden.

Kamerleden, help onze samenleving van z’n rookverslaving af!

2 juli

Over het algemeen zijn mensen niet op ruzie uit. Maar het kan voorkomen dat verschillen van inzicht een negatieve sfeer veroorzaken op het werk. Als bedrijfsarts kunt u een groot verschil maken voor alle betrokkenen. Bij voorkeur voordat het misgaat en een werkende zich vanwege ziekmelding door een conflict bij u meldt. Wat kunt u doen? Dat vindt u in de nieuwe richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’.

2 juli

Op maandag 1 juli verscheen in het NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over kanker en werk, mede naar aanleiding van het eerdere onderzoek onder de achterban van de NFK. Meer over dit onderwerp vindt u op de themapagina 'Werken met of na kanker'.

27 juni

Bedrijfsartsen gaan steeds beter om met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van medewerkers die met een arbodienst te maken hebben. Werknemers zijn daar in toenemende mate tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos

Ipsos enquêteerde in opdracht van branchevereniging OVAL ruim 900 werknemers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Hierbij is de dienstverlening van zowel bedrijfsarts als casemanager tegen het licht gehouden. 

24 juni

Iedere werknemer heeft het recht om een second opinion aan te vragen als hij twijfelt over het advies van zijn bedrijfsarts. Om de second opinion goed te laten verlopen, is het van belang dat de procedures duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Daarom ontwikkelde de NVAB het ´10 stappenplan Second Opinion´.

17 juni

Logo Week van de RI&EVan 17 tot en met 21 juni 2019 is het de week van de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Deze week is in het leven geroepen door het Steunpunt RI&E* om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Zij bieden veel informatie, tips en tools om de RI&E bij uw opdrachtgevers onder de aandacht te brengen.

17 juni

De begeleiding van werkenden met of na kanker kan en moet beter. De NVAB is ervan overtuigd dat de bedrijfsarts hierbij het verschil kan maken. Daarom doen we een oproep aan onze eigen achterban én alle andere betrokken partijen: maak van bedrijfsgeneeskundig advies een vast onderdeel van het behandeltraject. Als beroepsvereniging helpen we iedereen graag op weg met praktische informatie en hulpmiddelen.

13 juni

De definitieve Richtlijn Kanker & Werk is nu beschikbaar. De in 2017 opgeleverde eerste versie is na een stevige praktijktest op diverse punten verder aangescherpt. Nu ligt er een helder richtsnoer dat zich in de praktijktest van de bedrijfsgezondheidszorg heeft bewezen. Binnenkort start ook een uitgebreide campagne ‘Werken met of na kanker’.

 
5 juni

Depressie is een van de grote veroorzakers van verzuim. Gebruik van de richtlijn vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. Hoe meer artsen de richtlijn toepassen, hoe beter dus! Maar het daadwerkelijk inzetten van richtlijnen blijkt in de praktijk soms lastig.

Daarom start binnenkort een praktijktest voor de richtlijn Depressie, met de focus op implementatie. Graag nodigen wij u uit voor deze praktijktest. Daarmee leert u deze richtlijn goed te gebruiken in uw praktijk en krijgt u toegang tot apps waarmee richtlijnen beter toegankelijk en toepasbaar zijn.

Pagina's

Abonneren op Nieuws