Nieuws

16 februari

De bedrijfsarts verwijst op medisch inhoudelijke en sociaal geneeskundige gronden en alleen als de verwijzing een toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van zorg. Verwijzing door de bedrijfsarts vindt alleen plaats na overleg met en toestemming van de werknemer. 

16 februari

Tijdens de Alles is gezondheid-conferentie heeft de NVAB, samen met 18 andere partijen de Depressiedeal getekend. De 19 partijen committeren zich om het Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren dat minimaal vijf jaar zal duren.

16 februari

Op 3 februari jl. vond het symposium Visitatie Revisited plaats, dat in het teken stond van het nieuwe model visitatie 2.0. Dit symposium was tevens het afscheid van Jos Manders, senior-beleidsmedewerker van de NVAB en mede-grondlegger van de NVAB-Kwaliteitsvisitatie.

10 januari

Reactie met voorstel voor het uitvoeren van een second opinion en het toepassen van een klachtenprocedure. 

3 januari

Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. Het is maar de vraag of iedereen dat aankan. 

5 december

Over beroepslongziekten en stofvrij werken is op donderdag 8 december en gratis webinar . Een longarts en arbeidshygiënist gaan in op de risico’s en de maatregelen.

1 december

In april dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Na overleg met de AP kan de NVAB constateren dat er voor de meeste werkgevers en bedrijfsartsen weinig verandert omdat zij al op de juiste manier werken, of met een kleine aanpassing weer volgens de regels werken. 

21 november

Misschien ben ik bevooroordeeld, zegt Jurriaan Penders, maar ik vind het echt onbegrijpelijk dat bedrijfsgeneeskunde nog steeds geen populair specialisme is.

16 november

Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Ook dit jaar weer een Week van de Werkstress. 

3 november

Lianne Schouten ontving vandaag de Reinier Zielhuispenning voor haar onderzoeksscriptie 'Screening manual and office workers for risk of long-term sickness absence cut-off points for the Work Ability Index'. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVAB

Pagina's

Abonneren op Nieuws