Nieuwe handleiding visitatie

19 januari 2022

De handleiding visitatie van de NVAB is helemaal herzien en opnieuw gestructureerd. Daarmee is hij veel compacter en overzichtelijker geworden. We hopen daarmee dat de handleiding bedrijfsartsen voorafgaand en tijdens het visitatietraject meer duidelijkheid en houvast biedt. Je vindt er een helder overzicht van de stappen van het visitatietraject en kunt snel doorklikken naar de informatie die voor jou belangrijk is. Bedrijfsartsen Luuk Haze en Monique Caubo delen in de handleiding ook enkele citaten hoe zij de visitatie beleefden en geven enkele tips.

Nieuwe handleiding visitatieDownload de nieuwe handleiding visitatie

Waarom een nieuwe handleiding?

In de afgelopen jaren werd de handleiding steeds groter. Nieuwe informatie, vragen uit het veld en uitgebreide uitwerkingen werden er steeds aan toegevoegd. De keerzijde van deze volledigheid was echter dat het steeds moeilijker was overzicht te houden op wat het visitatietraject in grote lijnen inhoudt. Om dat overzicht terug te brengen, is de handleiding kritisch tegen het licht gehouden. Veel dubbele informatie is verwijderd en de structuur helemaal opnieuw opgezet. Dat hebben we zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Mocht je vragen hebben of informatie missen, stuur ons dan een e-mail

Video-instructies Scorion

De nieuwe handleiding heeft geen handleiding voor Scorion meer. Sinds eind oktober is Scorion vernieuwd, wat het werken ermee makkelijker maakt door een nieuwe vormgeving en een overzichtelijker startpagina. In zeven korte video's zie je hoe Scorion werkt.

Bekijk de Scorion-video's 

Direct inloggen in Scorion