Aan de slag voor meer én betere coschappen, wat is jouw advies?

17 februari 2022

Aan de slag voor meer én betere coschappenBij de extra ledenbijeenkomst op donderdag 10 februari jl. spraken leden, bestuur en bureau met elkaar over hoe meer coschapplekken te realiseren in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Jeroen Croes en Boyd Thijssens, initiatiefnemers van 1.500 co’s per jaar, presenteerden de resultaten van de enquête ‘1.500 coschappen per jaar’ en hoe de praktijk er nu uitziet.

 

Werk en gezondheid is voor elke (aankomend) arts relevant

De deelnemers aan de ELB bespraken mogelijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten en gaven adviezen voor een nieuwe invulling van het coschap. Er ontstonden belangrijke inzichten over belemmerende overtuigingen bij onszelf, zoals:

  • Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is heel anders. Door dat te benadrukken, zet je coassistenten juist op afstand. Breng ons vak dichtbij door de relatie met hun, eventueel klinische, interesses en werk te leggen. Dit zorgt voor verbinding en mogelijkheden tot vakinhoudelijke verdieping. Werk en gezondheid is voor elke (toekomstige) arts relevant, voor het beeld van de patiënt en voor de samenwerking met alle andere specialismen.
  • Je moet de co bij de hand nemen. Er zijn maar weinig coassistenten die graag vanaf een krukje naast je meekijken. Ze willen en kunnen juist zelf aan de slag. Net zoals bij andere specialismen gebeurt. En daar is ook binnen ons specialisme ruimte voor. Geef bijvoorbeeld gerichte verdiepingsopdrachten voor literatuuronderzoek en/of nagaan van relevante aanvullende wet- en regelgeving. Zo kunnen ze je helpen bij onderwerpen waar je nu misschien onvoldoende tijd voor hebt.

Raamplan Artsopleiding 2020

Met de sociale geneeskunde hebben we succesvol gelobbyd voor meer aandacht in het raamplan. Dan moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat er voldoende plekken zijn voor de studenten die een coschap arbeids- en bedrijfsgeneeskunde gaan lopen. NVAB-voorzitter Gertjan Beens zei daarover: “In de kliniek is het heel gewoon dat er een coassistent meeloopt. Als je er als werkveld niet in slaagt voldoende stageplekken te bieden, is dat een gemiste kans.” Bovendien zorg je er zo voor dat de mensen die overwegen bedrijfsarts te worden, dat vanuit een goede basis kunnen besluiten.

Vooruit naar een nieuw coschap

Al met al gaf de avond veel input voor de werkgroep en praktische inzichten die zelfs al door individuele bedrijfsartsen ingezet kunnen worden. NVAB-voorzitter Gertjan Beens sloot af met een hartenkreet: ”Het is onze verantwoordelijkheid om de maatschappelijke waarde die wij leveren - goede zorg voor werkenden - te kunnen blijven organiseren. We zijn er al een poos mee bezig. Met het raamplan en campagnes als bedrijfsartsworden.nl, de andere dokter en het werk voor de kwaliteitstafel. Ik hoop van ganser harte dat het lukt om meer coschappen van een betere kwaliteit te organiseren.”

Als je vragen of interesse hebt in het begeleiden van coassistenten, kun je contact opnemen met Boyd Thijssens en/of Jeroen Croes. Hun contactgegevens vind je bij de vergaderstukken van 10 februari jl..

Groeien: van nog geen 750 naar 1.500 co-plekken A&G per jaar Adviezen van NVAB-leden voor het begeleiden van coassistenten Plannen initiatiefgroep 1500 co-plekken

Bekijk de infographics voor de plannen en voor een selectie van adviezen van leden uit de extra ledenbijeenkomst.

De volgende NVAB-bijeenkomst is de Algemene Ledenvergadering 7 april 2022. Gertjan Beens neemt dan afscheid na ruim vier jaar voorzitterschap.

Zie ook