ZonMw verleent subsidie voor ‘Professionalisering poortwachtersproces’

16 februari 2022

De NVAB, NVVG (verzekeringsartsen) en NVvA (arbeidsdeskundigen) ontvangen samen subsidie voor projecten binnen het ZonMW-programma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’. De drie verenigingen gaan dit jaar aan de slag met drie thema’s in programmalijn 1 ‘Professionalisering poortwachtersproces’:

  1. Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden
  2. Toetsingskader (zie BAR)
  3. Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Hieronder lees je meer over de projecten voor multidisciplinaire richtlijnen en leidraden.

Uitbreiding van de NVAB-richtlijn Kanker en werk voor bedrijfsartsen

In 2019 verscheen de herziene richtlijn voor de bedrijfsartsen. Komend jaar gaan we aan de slag met een verzekeringsgeneeskundige module en een module om de samenwerking en communicatie tussen de drie betrokken beroepsgroepen te professionaliseren bij de begeleiding van werkenden met en na kanker. Basis voor deze samenwerkingsmodule is de recent ontwikkelde Leidraad Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) en het bijbehorende instrument.

Arbeidsdeskundige richtlijn Re-integratie

De drie verenigingen zetten zich in voor een richtlijn met aanbevelingen voor het handelen van arbeidsdeskundigen. Daarin worden ook aanbevelingen opgenomen over wanneer en hoe samen te werken met de bedrijfsarts en verzekeringsarts. Door de richtlijn met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen samen te ontwikkelen, sluit hij aan bij de samenwerking in de dagelijkse praktijk. De richtlijn zorgt voor een professionaliseringsslag voor arbeidsdeskundigen, doordat zij eenduidiger en meer evidence based gaan werken en werknemer en werkgever onderbouwd adviseren over duurzame terugkeer naar werk.

Bedrijfsartsen gezocht voor de richtlijn Re-integratie

De richtlijn Re-integratie wordt de eerste richtlijn waarin het arbeidsdeskundig handelen wordt beschreven en legt het fundament voor toekomstige richtlijnen. Het vaststellen van het onderwerp van de richtlijn en de uitvoering van de knelpuntenanalyse vraagt daarom relatief veel tijd. Hiervoor zoeken we nu bedrijfsartsen om bedrijfsgeneeskunde te vertegenwoordigen in de projectgroep.

Bekijk de oproep en het profiel

Zie ook