Nieuws

13 maart

Op 12 maart jl. verscheen op www.nu.nl een interview met bedrijfsarts Frank Loogman. 

Het is grijs en regenachtig buiten, je bent snotterig en het is pas dinsdag. Ziek melden en terug je warme bed in of winnen plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel het?

Over geen zin en een beetje kwakkelig zijn, kan bedrijfsarts Frank Loogman kort zijn: "Je hebt een contract met je werkgever om tegen betaling diensten uit te voeren. Als dat om medische redenen tijdelijk niet kan, dan is daar niets aan te doen. Maar 'geen zin' heeft daar niets mee te maken."

13 maart

Op 8 maart jl. ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de RGS namens de NVAB. Daarin wordt het verzoek gedaan om de samenstelling van uw ICT-groep door te geven aan de NVAB. Verschillende van onze leden vroegen ons of deze brief betrouwbaar is. Graag bevestigen wij hierbij dat u inderdaad veilig aan dit verzoek gehoor kunt geven.

12 maart

Maandag 11 maart jl. was de extra ledenvergadering over de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten. Met bijna 100 aanmeldingen was er veel belangstelling voor dit onderwerp.

12 maart

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april 2019 is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met de KNMG en andere organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen.

Update 25 maart 2019: 
Het eerste overleg met VWS en zorgpartijen heeft inmiddels plaatsgevonden en krijgt een vervolg. VWS meldt in een communiqué dat het doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten, waarbij voldoende tijd is voor implementatie.

28 februari

In 1999 publiceerde de NVAB haar eerste evidence-based richtlijn. Voor de NVAB is dit nu twintig jaar ‘core business’, bedoeld om de bedrijfsarts in het werk te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te verhogen. Voor een richtlijn gepubliceerd wordt, is er veel werk verzet. Waar is dat nou allemaal voor nodig? Is het eigenlijk wel echt nodig? En waarom duurt het zo lang voor een nieuwe richtlijn klaar is? In dit artikel leest u hoe het zit en welke richtlijnen dit jaar in de pijplijn zitten. 

27 februari

Vandaag stuurde de KNMG, mede namens de NVAB, het ministerie van VWS een brandbrief over de verplichte bekendmaking van het BIG-nummer per 1 april aanstaande. KNMG: Onnodige lastendruk bij de bekendmaking van het BIG-nummer kan niet de bedoeling zijn.

26 februari

Om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener, zoals een arts, te kunnen controleren en op te kunnen zoeken in het BIG-register werd een wetswijziging opgesteld. Hierin is opgenomen dat BIG-geregistreerden straks verplicht zijn om hun registratienummer te vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

26 februari

In 2015 startte een meerjarig project met subsidie van het ministerie SZW: Project Arbeid in Richtlijnen en Verbetering Arbocuratieve Samenwerking. Voor het deelproject Verbetering Arbocuratieve Samenwerking wordt gewerkt aan instrumenten om de communicatie tussen bedrijfsartsen en artsen in de curatieve sector te vergemakkelijken.

22 februari

Dertig jaar geleden begon ik als bedrijfsarts bij de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg van een GGD. We vormden een klein team: vier bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen en ondersteuning. Samen adviseerden we over gezond werk en ziekteverzuim. Als een bedrijfsarts uitviel, nam een arboverpleegkundige het spreekuur over. Alles werd netjes in het papieren dossier bijgeschreven. En later werden onder de koffie de belangrijkste zaken teruggekoppeld. We kenden elkaar en elkaars (on)mogelijkheden.

21 februari

Goede samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts of specialist (arbocuratieve samenwerking) is belangrijk bij de beperking van verzuim en uitval op het werk. Praktijkvoorbeelden laten zien dat nauwe samenwerking kan zorgen voor een betere gezondheid, werkbehoud en snellere re-integratie van werknemers. Het RIVM verzamelde vijf voorbeelden van arbocuratieve samenwerking. In deze voorbeelden delen de artsen hun ervaring in de samenwerking en geven ze aan welke meerwaarde dit had voor henzelf en de patiënt. Bekijk de ervaringen en maak gebruik van de tips van uw collega’s.  

Pagina's

Abonneren op Nieuws