BAR Talks: Welke informatie is er nodig voor effectieve re-integratie?

13 januari 2022

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten. In drie 'BAR Talks' gaan een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts met elkaar in gesprek.

BAR Talks: in gesprek met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts

Direct de BAR talks bekijken - Madelijn de Kleine in gesprek met

Welke weg legt de informatie af?

Iedere professional onderzoekt, beschrijft en beoordeelt - en legt die informatie vast. Door de introductie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) realiseerde bedrijfsarts Madelijn de Kleine zich dat ze een deel van die informatiereis niet kent. ‘Ik weet uiteraard goed wat de rol is van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Maar het gekke is: ik weet niet precies wat een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige doet met de informatie die ik vastleg. En of zij wel de informatie krijgen die ze nodig hebben.’

Om antwoord te vinden op deze en andere vragen gaat Madelijn in de ‘BAR Talks’ op onderzoek uit. Ze praat met Lydia in ’t Hout, arbeidsdeskundige in de private sector, Arjan Henken, arbeidsdeskundige in de publieke sector, en Tim de Wit, verzekeringsarts in de publieke sector. Ze praten met elkaar over het proces van re-integratie, de samenwerking tussen de professionals, en de kansen en uitdagingen die een nieuw instrument biedt. Hoe lopen informatiestromen nu? En hoe zouden ze moeten lopen? Wat hebben we met z’n allen nodig om een zieke werknemer goed te begeleiden?

Denken in mogelijkheden

De terugkerende conclusie in alle gesprekken: samenwerken, maar vooral denken in mogelijkheden zijn essentieel voor effectieve re-integratie. Het BAR-instrument en het onderliggende, gedeelde begrippenkader helpen daarbij. ‘Het is heel fijn om gewoon met elkaar in gesprek te gaan’, aldus Madelijn. ‘Ik begrijp steeds meer wie welke informatie nodig heeft en waarom. Ik heb goede hoop dat een doorontwikkeld BAR-instrument onze samenwerking én de re-integratie nog verder kan verbeteren.’

BAR Talk 1: Madelijn spreekt Lydia in 't Hout: ‘Tijdens het gehele traject van re-integratie moet je de belastbaarheid en re-integratie multifactorieel bekijken. Dat doe je samen, als professionals.’ Bekijk nu de BAR Talk.

BAR Talk 2: Madelijn gaat in gesprek met Arjan Henken: ‘We hebben heldere beschrijvingen nodig: in welke mate en situaties is iemand beperkt? En vooral: wat kan diegene nog wel?’
Nu de BAR Talk bekijken.

BAR Talk 3: Madelijn spreekt met Tim de Wit: ‘Definities zijn belangrijk. We gebruiken nu soms hetzelfde woord, maar bedoelen dan iets anders.’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Tim?
Bekijk deze BAR Talk.

zie ook